How do you pronounce wydarzyo in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of wydarzyo

Translate wydarzyo to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of wydarzyo

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of wydarzyo:
/wɪdɑɹzjow/

wydarzyo on Youtube

  1. kazaa nam wierzy, e to wszystko si wydarzyo na planie.
  2. w detektyww zamieni i sprbowa domyli co tam si wydarzyo?
  3. bo si czowiek zastanawia co si wydarzyo? Dokadnie.
  4. nie zdawa sobie sprawy, e to wydarzyo si naprawd.
  5. do takiego twojego ledztwa internetowego, co si wydarzyo w danej sprawie,
  6. e co takiego si wydarzyo i sprawca nie zosta zapany.