Follow US:

How do you pronounce yalnzca in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of yalnzca

Translate yalnzca to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of yalnzca

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of yalnzca:
/jælnzkə/

yalnzca on Youtube

  1. soyunda geliyordu, bu Timuinin sahip olduu ayrt edici zelliklerden yalnzca
  2. zor bir gerei retmitir:G yalnzca kan dklerek kazanlr.
  3. Cengiz Hann sonraki yllarda daha birok ei ve ocuu olacaksa da yalnzca Brteyle
  4. Han, bu zelliinin yannda savalarn yalnzca fiziksel bir mcadeleden ibaret
  5. Su ve Ceza hibir zaman yalnzca ahlaki ynden deerlendirilmez,
  6. Fakat yalnzca Dostoyevski'nin srkleyici biimde
  7. Son dnemde dnyaya gelen milyonlarca ocuktan yalnzca biri olduka farklyd.