Follow US:

How do you pronounce yn in English (1 out of 151).

Captions are loading...

Translation of yn

Translate yn to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of yn

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of yn:
/jn/

yn on Youtube

 1. i'r ty bach i'r ty bach os gwelwch yn dda os gwelwch yn dda
 2. She also might not be named Rochelle in China her name is Yn Yn Fi and she has a red,
 3. Yn Yn and Hu Xi had returned after taking care of Shen Shi and finishing their
 4. Yn Yn suddenly interjected. Young Master Xie went missing three years
 5. death and about Xi Chchn disappearance. Yn Yn investigate J Shm and the
 6. Yn Yn hesitated before asking, Mistress, are you suspicious of Main Husband J?
 7. but rather, my nemesis! Yn Yn stared, startled by the intense
 8. Xiao Wan ignored the stalemate between the two houses and called for Hu Xi and Yn Yn to bring the gifts back to the carriage.
 9. Felly, rydym yn gweithio mewn parau, mae'r person rwy'n gweithio gyda nhw yn arweinydd gofal uniongyrchol,
 10. gwyddoch nad ydych chi i gyd yn weithwyr cymdeithasol beth bynnag ac yr ydym ni, pob pr yn ceisio cyflwyno
 11. rydym yn aml yn siarad yn nhermau ein gweithlu yn syrthio i mewn i draeanau,
 12. gwyddoch, byddwn, rydym wedi gwneud hyn o'r blaen, bydd yn fuan yn mynd i ffwrdd -
 13. ar gyfer pobl sy'n cael trafferth ac yn ei chael yn anoddach, gallwch eu cyfeirio at y
 14. yn ei chael yn anodd, pam nad ydynt yn deall neu a ydyn nhw'n ei ddeall
 15. a ydych chi wedi bod yn gwrando? Ydych chi'n deall, ydych chi'n gwybod beth rydym yn ei wneud a pham?
 16. 0+,)$& E?8ri_wi ude sa}sa|r`}sbwm\cZMVNA^UKieZoibnkcnldomeqnfrogrpfrpftpeuqfvtjwukxvlwukyuj{wl}yn}yn yn yn ynzomnopttttstvvvxyz{|}~}}~}}}~
 17. b {zzyxwvutsrqqomlohY?;0 *$ SLCvo`~veef~tc}sb|ravl[cZMVNA\SIgcXnhankcnldomeqnfrogrpfrpfuqfuqftrhwukxvlwukzvk|xm}yn}yn
 18. Kosk yn ta, kosk yn ta
 19. Kosk yn, kosk yn ta
 20. Kosk yn, kosk yn ta.