Follow US:

How do you pronounce yna in English (1 out of 11).

Captions are loading...

Translation of yna

Translate yna to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of yna

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of yna:
/jnɑ/

yna on Youtube

 1. stegdim era taht snaf yna evah I fi rednow I
 2. Further, the fortune-teller Yna , claims that the Sailors Wifes husband is dead which
 3. Then take proof shots and send them via e-mail to the address that just came out of Yuvin's mouth... ([email protected])
 4. ac yna ymarfer ac mae'n ymarfer, ymarfer, ymarfer.
 5. Yna mae yna draean sy'n meddwl - o dyma ddillad newydd yr ymeradwr,
 6. ac yna'r trydydd yn y canol sydd wedi bod angen llawer mwy o gefnogaeth. Felly, gall sesiynau mentora
 7. rydym wedi gwneud llawer o gyfathrebu ar y cyd ond mae yna
 8. traean chi'n mynd rydych chi bron yna ond mae angen rhywbeth arall, roedd traean ohonynt -
 9. Ac yna mae traean a thrydydd a thraean yn gwneud un,
 10. ?K^E~9QYF8 N?~;:=J<-t yNA
 11. Send in your proof shots to the e-mail address below... ([email protected])