How do you pronounce zbyt in English (1 out of 14).

Normal
Captions are loading...

Translation of zbyt

Translate zbyt to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of zbyt

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of zbyt:
/zbɪt/

zbyt on Youtube

 1. dlatego, e by zbyt szalony, zbyt wywrotny, i zbyt nieprzewidywalny.
 2. zbyt wiele czasu
 3. s zbyt niebezpieczne czeba sie ich pozbyc
 4. i wtedy Ci wcignie. bo nie ma zbyt wielu rzeczy tak liskich jak ld
 5. Tolerujemy w swoim yciu zbyt wiele rzeczy, ktrych Bg nie lubi, ktrych Bg nienawidzi.
 6. grzech tak, jak On go nienawidzi. Zbyt wiele tolerujemy.
 7. to zbyt wielka trauma, eby j ukry w sobie.
 8. ale myl e to byoby zbyt duo traum naraz, w jednej rozmowie,
 9. I jeli odpowied brzmiaa Nie przez zbyt wiele dni z rzdu,
 10. Jeli jednak nie spoywa zbyt duo ryb morskich lub w ogle ich nie je,
 11. Jeste zbyt wraliwa by y w ten sposb.
 12. Zanim wiato stanie si zbyt silne.