How do you pronounce zdravstvenog in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of zdravstvenog

Translate zdravstvenog to Go

zdravstvenog on Youtube

  1. Tematski segment knjige Zdravstvo U Republici Srbiji daje mnografski prikaz Zdravstvenog sistema, Zdravstvene politke i menadmenta, Potrebe za decentralizacijom sistema zdravstvene zatite
  2. (pod geslom, Vlast e uvek tee da centralizuje uspehe i dobiti a decentralizuje neuspehe), zatim obraeni su javnozdravstvenih aspekti, prava pacijenata, Sistem zdravstvenog osiguranja, Dostupnost lekova,
  3. Sanitarno-ekoloki okviri zatite ivotne sredine, dati su predlozi za efikasniju upotrebu istraivanja i istraivakih projekata u medicini kao potencijalnog pokretaa zdravstvenog sistema u Srbiji, a kao zakljuak je dat pregled Reformi
  4. kljuujui i deset zabluda o Zdravstvu biveg Ministra dr Tomice Milosavljevia koja su obraena u kontekstu status presence danaenjeg zdravstvenog sistema u Srbiji gde je diskotovano o Hiperreformizmu i Umoru od reformi kao sindromu naeg drutva.
  5. Zdravstvenog sistema, Zdravstvene politke i menadmenta, Potrebe za decentralizacijom sistema zdravstvene zatite
  6. pod geslom, Vlast e uvek tee da centralizuje uspehe i dobiti a decentralizuje neuspehe), zatim obraeni su javnozdravstvenih aspekti, prava pacijenata, Sistem zdravstvenog osiguranja,
  7. efikasniju upotrebu istraivanja i istraivakih projekata u medicini kao potencijalnog pokretaa zdravstvenog
  8. zdravstvenog sistema u Srbiji gde je diskotovano o Hiperreformizmu i Umoru od reformi kao sindromu naeg drutva.