How do you pronounce zichzelf in English (1 out of 33).

Normal
Captions are loading...

Translation of zichzelf

Translate zichzelf to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of zichzelf

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of zichzelf:
/zɪt͡ʃzɛlf/

zichzelf on Youtube

 1. maar zichzelf, want dat gebeurt in het lichaam.
 2. waarbij hij op den duur zwaar aan zichzelf begon te twijfelen.
 3. God heeft in de schepping lessen over Zichzelf verborgen.
 4. Hij openbaart daarin Zichzelf.
 5. God zal tot je spreken. Hij zal Zichzelf door het Woord laten zien.
 6. en maakte zichzelf kwetsbaar.
 7. God openbaart Zichzelf aan ons door anderen. Ga maar na.
 8. Ze overtreft zichzelf in het aanwijzen van verborgen eurocentrische aannames
 9. waardoor een nominatie op zichzelf al een fantastische prestatie is.
 10. Toen kwam hij tot bedaren en dacht bij zichzelf: Dat had ik nooit moeten zeggen.
 11. ervoor om Zichzelf bekend te maken om ons de weg terug naar Hem te wijzen - Chose to make Himself known And show us the way back to Him
 12. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfers zichzelf eigenlijk helemaal weg.
 13. de brandstof die het lichaam nodig heeft om te herstellen en zichzelf te onderhouden
 14. De Europeanen zagen zichzelf als het middelpunt van de wereld.
 15. Nou, de vlieg-mojo keerde uit zichzelf terug.