Follow US:

Practice English Speaking&Listening with: Xem máy xúc đào đất đỉnh cao | See the top excavator

Normal
(0)
Difficulty: 0

Xem máy xúc đào đất

Đào đất san mt bng để làm nhà ở

Máy làm rt hiu qu

Thlái máy có tay nghcao nên làm rt chuyên nghip

Đây là công trình thhai trong ngày ca chmáy này

Dùng ô tô để vn chuyn đất

các bn nhớ đăng ký kênh để xem các video mi nht

Cm ơn các bn và chúc mi người an lành và hnh phúc

The Description of Xem máy xúc đào đất đỉnh cao | See the top excavator