Practice English Speaking&Listening with: Lange Frans, Akwasi en Stepherd duiken in het slavernijverleden

Normal
(0)
Difficulty: 0

Sommige dingen zijn vervelend om te horen en te zien.

Hoe passen al die zwarte lichamen in dit schip?

Je kunt je er niets bij voorstellen.

Jennifer, waarom beginnen we hier de tour?

We gaan in Amsterdam de beelden verkennen die de geschiedenis van zwarte mensen weergeeft

en hoe dat allemaal een verband heeft met het koloniale verleden.

Zelfs op het Nationaal Monument is de geschiedenis van de zwarte mensen te zien, waar nooit over wordt gesproken.

En daarom is dit een belangrijke plek.

Wil je het ons laten zien?

Het Nationaal Monument was gebouwd om de bevrijding van de Duitsers in 1945 te herdenken.

Als je goed kijkt zie je de beelden van geketende mensen.

Het zwarte lichaam werd vaak gebruikt om slavernij, macht, status en verovering af te beelden.

We moeten voorbij de monumenten kijken en ons afvragen: 'Wat betekent het eigenlijk?'

De Afrikaanse beelden werden altijd overdreven.

Je ziet duidelijk de volle lippen en de lichaamskenmerken die je laten zien dat het om Afrikanen gaat.

We zullen meer van dit soort beelden tegenkomen op de Dam.

We gaan hier even stilstaan.

Dit maakt de stad een museum op zich.

We passeren elke dag beelden die we niet opmerken of waarvan we niet weten waarom ze daar zijn.

Dit is de gevelsteen van Sinterklaas.

Maar als je beter kijkt, zie je Zwarte Piet niet.

Dus de geschiedenis van Sinterklaas bestaat langer dan die van Zwarte Piet.

Zwarte Piet was bedacht in de negentiende eeuw.

Dit gebouw heet eigenlijk Het Huis van Sint Nicolaas.

Sinterklaas was de goedheiligman van kinderen en zeelieden.

De legende is dat Sinterklaas deze drie kinderen heeft gered van de dood.

Pas veel later werd Zwarte Piet aan het verhaal toegevoegd. Hij heette niet eens Piet, hij was een diender zonder naam.

Hij was gered van de slavernij en om zijn eeuwige dankbaarheid te tonen werd hij de knecht van Sinterklaas.

In het verhaal van nu is hij zwart omdat hij in de schoorsteen klimt.

Maar de meeste mensen begrijpen niet dat het verhaal voorkomt uit een slavernijverleden.

Het verhaal van Sinterklaas stamt uit de tijd van de slavernij, in 1850. De slavernij werd pas zo'n vijftien jaar later afgeschaft.

De stad is als een museum.

Erg belangrijk om te weten is dat het verhaal van Blackface ook rond 1850 ontstond in delen van Europa.

We hadden Little Black Sambo en er was zelfs de voorstelling 'West's Big Minstrel Jubilee' die hier in het Concertgebouw werd gespeeld.

"Maar waarom neem je geen baan en ga je aan het werk?"

"Als iemand zegt dat hij iets voor me heeft, dan moet ik eerst een "inbloggeringszoek" doen."

"Nee stomkop! Je bedoelt een inburgeringscursus."

Dit is het achterzijde van het Koninklijk Paleis.

In 1648 diende het gebouw als het stadhuis.

In datzelfde jaar waren er belangrijke gebeurtenissen voor de Nederlandse geschiedenis,

het was het einde van de tachtigjarige oorlog en de Nederlanders hadden symbolen nodig om te pronken met hun welvaart in de kolonies.

De symbolen vertellen het verhaal.

De Europeanen zagen zichzelf als het middelpunt van de wereld.

Je ziet beelden die ieder continent vertegenwoordigen waar de Nederlanders handel dreven.

Je ziet een kameel, een Arabier met een tulband en als je verder naar rechts kijkt zie je ook de Indianen.

Je ziet aapjes, maar kijk verder, die Indiaan met een groen ding in zijn hand. Dat is een tabakspijp.

Dus zelfs de producten uit die kolonin zijn vertegenwoordigd.

Aan de linkerkant zie je een Afrikaanse vrouw, die een leeuw vasthoudt.

Naast haar een jongen met een papegaai. Er wordt aangenomen dat het haar zoon is.

Was dit de plek waar besloten werd wat er met de slaven gebeurde?

Goede vraag. De Sociteit van Suriname was de Amsterdamse organisatie die de eigenaar was van Suriname samen met de West-Indische Compagnie en

de rijkste man van Amsterdam, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck.

Ze hebben miljoenen florijnen genvesteerd om de eigenaren te worden van Suriname.

In het Paleis was een vergaderkamer waar de slavenhandel werd besproken.

Op de Oudezijds Voorburgwal woonden veel zeelieden. Aan deze zijkanten van dit gebouw zie je Afrikaanse mannen die tabak vasthouden.

De zwarte lichamen werden gebruikt om aan ongeletterde mensen aan te duiden waar het gebouw voor diende.

De eigenaar van dit gebouw bezat een tabaksplantage in Guyana.

Het gebouw was een pakhuis voor tabak.

Het zwarte lichaam werd in de zeventiende eeuw geassocieerd met arbeid, door de blanken.

De ontkenning van de slavernij in Nederland wordt ontkracht door al deze monumenten waarop je kan zien

dat Nederland is gebouwd op het harde werken van het zwarte ras.

Je kan moeilijk zeggen dat het niet bestond terwijl het zo zichtbaar is.

Wij zouden daar moeten wonen.

Het is nu gewoon het huis van iemand.

Weten zij dat ook?

Nee, dat weten zij niet. Ze kwamen er pas achter doordat ze ons steeds voor het huis zagen staan tijdens de Black Heritage Tours.

Een paar deuren verder zit The Grand Hotel, een vijfsterrenhotel,

dat in de zeventiende eeuw het eerste hoofdkantoor was van het West-Indische Compagnie.

Deze gebouwen zijn nieuwe instellingen geworden, onderdeel van de hedendaagse cultuur.

Gebouwd met geld van de slaven?

Door de handen van de slaven.

Op zijn minst gebouwd met het idee dat de slavernij goed was voor een maatschappij.

Het is niet direct aantoonbaar dat het geld van de kolonie kwam

maar ze maken duidelijk een statement dat ze hun welvaart vergaard hebben over de ruggen van anderen.

Ik begrijp het niet. Wat kan ik met deze kennis doen?

Kennis is macht. Dat weet je, toch?

Ik wil je de laatste locatie laten zien zodat het verhaal duidelijker wordt.

Dit is de laatste locatie. In de zestiende eeuw bevond zich hier een klooster voor nonnen.

Deze gevelsteen laat zien dat het geloof gebruikt werd om de slavernij te rechtvaardigen.

Maar als je naar deze gevelsteen kijkt, kan je zien dat het was een leugen was.

about the Ethiopian surfers really in recorded history that shows

Het bijschrift vertelt het verhaal van de eerste Afrikaan die gedoopt werd.

Maar het gaat hier niet over een slaaf. De Ethiopir was een hoge overheidsfunctionaris van de Koningin van Ethiopi.

Maar als je naar het snijwerk kijkt, krijg je de indruk dat het om een slaaf gaat.

De waarheid is dat hij zich bevond in koninklijke kringen en na de Koningin, de hoogste in rang was.

In de Bijbel wordt gesproken over Philip, die een discipel van christus was.

God had hem de opdracht gegeven om de Afrikaan te vertellen over Jezus.

Het moment dat de Moor gedoopt werd door Philip is geschilderd door Rembrandt van Rijn.

Het verhaal gaat dat Philip de Afrikaan het Oude Testament laat lezen en vraagt of hij het begrijpt.

Waarop de Afrikaan zegt dat hij het niet kan begrijpen als niemand hem het leert.

Dus deze gevelsteen verwijst naar het moment dat de Afrikaan wordt verteld over Jezus die aan het kruis is gestorven voor de zonden van de mensheid.

Dan geeft de Afrikaan water aan Philip en vraagt hem of hij gedoopt kan worden.

Philip zegt: "Als jij gelooft dat Jezus de zoon van God is, dan kan hij ook jouw verlosser zijn".

En dan wordt de Afrikaan gedoopt.

Dit was de eerste keer dat het bekeren van een Afrikaan tot het christendom werd vastgelegd.

De Rooms-katholieke Kerk heeft gebruik gemaakt van dit verhaal en de waarheid verdraaid.

Hij was een slaaf, dus zijn ziel moest worden verlost.

Maar deze man bevond zich in koninklijke kringen.

Dus moet jij je afvragen, wie schrijft de geschiedenis?

Wie vertelt ons wat wel of niet waar is?

Wij moeten zelf ons zelf bewust maken.

Als een leugen herhaald blijft worden, is het op een gegeven moment de waarheid.

Daarom is het belangrijk dat we nu de geschiedenis deconstrueren.

In Nederland was slavernij bij de wet verboden.

Ze wilden niet dat het bestond in Nederland.

Dus dat betekende dat mensen met een Afrikaanse afkomst die in Nederland waren beland,

of dat nou als slaaf op een schip was of als je op eigen houtje was gekomen,

je was officieel een vrij man.

Maar wat hield die vrijheid in?

In de geschiedenis staat dat ze op schepen werkten als zeelieden. Sommigen probeerden zelfs terug te gaan naar Afrika.

Ze werkten ook als bedienden in huizen. Dat staat ook vast.

Maar nu blijkt uit onderzoek dat er hele gemeenschappen waren.

Volgens de geschiedenis was er geen samenleving van zwarte mensen in Nederland.

Maar nu weten we dat er wel degelijk vrije zwarte mensen waren die een groep vormden.

En ze werden gedoopt in de Oude Kerk in Amsterdam.

Dus slavernij was niet toegestaan in Nederland..

maar we hebben onze kolonies en schepen. We houden Nederland schoon.

Ze waren misschien vrij in Nederland.

Maar het staat ook vastgelegd dat ze weer slaven werden als ze vertrokken uit Nederland.

Nee. Zij hebben al hun boeken gekregen van de Nederlanders.

Ik ben heb de scholen in de dorpen van de Marrons bezocht toen ik in Suriname was.

En in die oude boeken staat alleen het verhaal over hoe de Europeanen van Suriname een beschaving wilden maken.

In de boeken die ze vandaag de dag lezen staat hetzelfde.

Daarom is het belangrijk dat we het hele verhaal van onze geschiedenis kennen.

Het verandert je identiteit zodra je weet dat jouw voorouders hebben geholpen het Nederlandse Rijk op te bouwen.

Niemand kan mij meer wijsmaken dat ik er niet toe deed. Ik was belangrijk.

Ik was blijkbaar belangrijk genoeg om op een gebouw uit de 17de eeuw te plaatsen.

Dus vertel mij niet dat ik er niet toe deed.

Hoe kan je mij vertellen dat ik er niet bij hoor? Dat ik een allochtoon ben.

Wat betekent dat? Wie heeft dat verzonnen?

Ik pak terug wat van mij is afgenomen.Dat is wat het voor mij betekent.

Het gaat om de kennis.

Het gaat niet alleen om kennis. Het bepaalt hoe ik door het leven ga.

Het maakt mij sterk. En het zorgt ervoor dat ik mijn kinderen een ander verhaal kan vertellen..

dan dat wat ons is wijsgemaakt.

Het gaat veel dieper.

En als je de musea bezoekt zie je dat ook daar het verhaal niet goed wordt verteld.

Dus het is niet alleen op de gebouwen te zien..

Het is in de musea, de monumenten..

Het is overal.

The Description of Lange Frans, Akwasi en Stepherd duiken in het slavernijverleden