Practice English Speaking&Listening with: Islam, Walid Shoebat

Normal
(0)
Difficulty: 0

Hvala vam, hvala vam.

Moete sjesti. Hvala vam.

Walid Shoebat Bivi terorista

Ovo je prva proroka konferencija,

bio sam pozvan na mnoge proroke konferencije, ali ovo je prva na kojoj

mi je dozvoljeno da govorim o proroanstvima.

Uvijek mi govore - molim te, pusti diskusiju o Islamu i Bibliji,

samo o svojem svjedoanstvu. Zato to smo na zapadu jo uvijek

zarobljeni zastarjelim tumaenjima.

Promatrajui Bibliju kao zapadnjaki prirunik, zapadnjaki rukopis,

na zapadu alegoriju tumae doslovno, a doslovno kao alegoriju.

Sedam planina je u Berkinu, ali ima i drugih sedam planina - u Meki,

u Istambulu, u San Francisku.

Zato to ne bi bio San Francisko? Zato sumnjati na katolike?

A sada, imat emo dugo, dugo prouavanje.

Ja nisam uzbudljiv uitelj.

Ii emo sa tehnikalijama.

Zato to se Biblija ui ba kao to se ui algebra.

Algebra se ne propovijeda. Bio bi to problem propovijedati.

Da vas upoznam sa svojom pozadinom.

Dolazim sa obadva spektra ovog svijeta.

Moja mama je bila amerikanka, moj otac arap, jordanac.

Amerika strana, moj pra pra djed je bio gradonaelnik Eureke u Kaliforniji.

Bio je i dobar prijatelj Winstona Churchila.

Sa arapske strane, moj djed je bio Ciftet Muhtan. Posjedovao je veliki

dio pastirovog polja. Znate, kad su aneli sili da proglase mesiju?

To je posjedovao moj djed.

A bio je i prijatelj sa zloglasnim Hajain Huseini koji je bio veliki

mufti Jeruzalema, vrhovno muslimansko vijee. Bio je vien

kao zastupnik "konanog rjeenja" sa Adolfom Hitlerom, u uroti da uniti idove.

- u itavom muslimanskom svijetu.

On je konstruirao dvije divizije od osam divizija nacistikog ratnog reima.

Veina muslimana ne zna da su dvije od osam divizija bili islamski fundamentalisti.

Veina amerikanaca misli da je muslimanski fundamentalizam neto novo.

Nije. Jako je star.

Veina amerikanaca i ne zna ta je to islamski fundamentalizam niti ta je islam.

Predstavit u vam ta je to islamski fundamentalizam, tako da kad vidite

da se dogodi i budete gledali snimke na TV-u ili radiju da znate.

Ali elim da ovo zapamtite!

Islamski fundamentalizam je kultni proces koji indoktrinira mase u jedinstvu

da bi ih preobratilo u tragae spasenja kroz smrt

da bi uvrstili islamsku teokraciju gdje Sheriah preuzme sve zakone drutva

u kojem su muslimani dominantni, a nemuslimani potlaeni.

Ovo vjersko naelo preuzima cijeli ivot regrutiranog i uvijek se na umu imaju

slavni dani kada je islam bio trijumfant. Kada je islam vladao.

To je igla koja je zapela u prolosti. Islam je bio ranjen od krana,

kada je Otomansko carstvo bilo rastavljeno.

Ono to se dogaa sada je da se nastoji da ta rana zacijeli.

Mora se vratiti u ivot i Islam mora biti ponovo oivljen.

To je ono to vidite da se dogaa oko vas.

Dok zapadnjaci kao da u sebi nijeu da se to dogaa.

Kada sam prvi put itao Bibliju,

bio sam fasciniran sa odreenim prorocima.

Ubrzo sam vidio da oni dobri momci za koje sam ja znao da su dobri,

da su oni zapravo loi momci u Bibliji.

A loi momci iz Biblije su moji dobri momci.

Neto nije bilo u redu.

Uvidio sam da je moj mehdi zapravo va antikrist.

A va Krist je moj antikrist.

Zapravo, Muhamed je rekao da e jedan od znakova vremena za muslimane biti

to da e lani Krist voditi 70 hiljada idova i krana iz Jeruzalema.

Sotona je ak znao da e biti jedinstvo krana i idova na kraju vremena.

Jedan od znakova da Mahdi dolazi je

to da e on donijeti sedmogodnji mir na zemlji.

Dok kad sam itao knjigu Danijela (Biblija) bio sam slomljen

kad sam saznao da je moj Mahdi va antikrist.

Neto je uistinu bilo jako sumnjivo.

Poeo sam da shvatam da je Sotona ekstremno inteligentan.

Ako hoete da razumijete proroanstvo, morate se suoiti i sa Sotoninim mozgom

zato to on proroanstvo zna. On je to od poetka znao, hiljadama godina.

Tako, on je postavio islamsku eshatologiju (nauku o smrti, Bojem sudu, nebu i paklu)

da se podudara sa vaom eshatologijom, samo to je obrnuo tko je tu dobar.

Za onog loeg je postavio da je dobar.

itav ivot, odrastavo sam na bliskom istoku.

elja mi je bila da umrem kao muenik.

Jer jedini nain da netko osigura svoje spasenje u Islamu, je da umre kao muenik.

Veina muslimana e vam rei da odbacuju kranstvo zato to nitko ne moe umrijeti

za tui grijeh.

Ideja da Mesija umre na kriu da iskupi grijeh ovjeanstva je apsolutno odbaena

u Islamu. Nema iskupa od grijeha za nikoga u islamu.

Glavni fokus je na tome da je Islam kao vjera doao da ispravi idove i krane,

naroito krane, zato to krani vjeruju u Sveto Trojstvo i vjeruju da je Bog

na otac, oni vjeruju da je Bog doao u tijelu, da je Isus umro na kriu.

Sve te stvari su poreene u Islamu. Islam je doao kao vjera

zbog samo jedne svrhe i samo zbog toga: da nijee Oca, da nijee Sina,

da nijee Svetoga Duha Bojega, da nijee Sveto Trojstvo i da nijee

raspinjanje Isusa na kri.

To treba da vas podsjeti na vaan stih iz Biblije, 1. Ivanova 2 - 22; "Tko je laac,

ako ne onaj koji nijee da je Isus Krist," tko nijee da je Bog doao u tijelu

to je antikrist - onaj koji nijee Oca i Sina.

Kad sam itao ovo kao musliman - neto mi je jako bilo sumnjivo.

Neto definitivno nije u redu ovdje.

Kako je mogue da ja prihvatim to to sam mrzio itav svoj ivot?

Sveto Trojstvo?

Poeo sam da shvatam da je Bog uistinu sloen.

Biblija govori o sloenom Bogu kojeg mi ne moemo razlagati.

Dok mi muslimani govorimo o Bogu kojeg pojednostavljujemo i razlaemo lagano.

Pa je Sotona pojednostavio stvari, to je postalo prihvatljivo za muslimane.

Poeo sam da shvatam anela svjetla o kojem Biblija govori.

Onda sam poeo postavljati pitanja?

Kako to da Islam kao vjera odbija ideju da netko moe umrijeti za drugoga?

Dok u isto vrijeme, kad je moj roak Rahed pokuao podmetnuti bombu

u Beniahuda ulici u Jeruzalemu i ubili ga izraelci, oni prvo pucaju

a pitanja postavljaju poslije.

Oni ne riskiraju.

On je bio ubijen, a moja tetka Fatima organizirala je proslavu vjenanja za

svog sina. Jer sad je moj roak Rahed u raju. ta on radi u raju?

Prvo: njegovi grijesi e biti oproteni na prvu kap njegove prolivene krvi.

Prva kap koja pada sa "muenikove" krvi i njegovi grijesi su oproteni.

Asocira li vas to na ta?

I on posreduje za 70 lanova svoje obitelji da bi i oni otili u raj.

Kako to da Islam odbija Isusovo posredovanje, a prihvata samo posredovanje

kada je netko mueniki umro da bi se osigurao da zavri u raju.

Nema drugog osiguranja u Islamu da se doe u raj osim toga.

Sotona je poentirao na osnovnoj ovjekovoj potrebi - elji da ode u raj.

Jako je dobro poentirao na tome. I on je toliko mrzio ovjeanstvo

da je elio destrukciju ovjeanstva. I to je velika ideja - da se mi

ubijemo, i poubijamo meusobno da bi navodno otili u njegov raj

to je zapravo pakao.

Poeo sam se pitati mnoga pitanja. Kao dijete, kad sam odrastao,

na bliskom istoku, bili smo u Jerihonu, moj otac je bio stacioniran tamo

poduavao u koli i sjeam se da sam iao u djeji vrti i pjevali smo pjesmu

jednoglasno koja glasi "Arapi su ljubljeni, a idovi su psi." A nisam ni znao

ta je to idov.

Kakogod, moja mama koja je bila amerikanka - nije joj bilo doputeno

da se vrati u Ameriku ak 35 godina. Moj otac ju je drao u zatoenitvu.

Zbog toga ja elim da upozorim dame,

ako imate keri, osigurajte se da se ne udaju za muslimana.

Je li to rasizam? Nije.

Jer u 55 muslimanskih drava, niti jedna drava nije potpisnik H. konvencije

to znai da ako vaa ki ili unuka ili vi udate se za mua i mu odlui da

vas zadri unutra - vaa drava vie nita ne moe da uini za vas.

To isto znai da ako, nedaj Boe, imate kerku iz tog braka

ta muslimanska ena mora se udati za muslimanskog mukarca

a ako ne - mora biti ubijena od lana obitelji.

Ubistvo asti ne primjenjuje se samo na ene, nego i na mukarce koji

napuste vjeru Islam.

Islam kao vjera ne potuje prava ena

Ne potuje ono to ena eli.

Pokuavam da nadogradim vae kranske "antene" da rade bez

da ja stisnem dugme.

Tko jo ne potuje prava ena?

Antikrist!

On pokuava da promjeni vremena i zakone.

Mislim da sam vam pomenuo da je glavna mislija Islama da ustanovi

"Sheriah" kroz itav svijet. Da izmijeni sve zakone svijeta u taj religiozni zakon

koji izmeu ostalog kae da ako ljudi napuste vjeru - moraju biti obezglavljeni.

Kad pogledate u knjigu Otkrivenja, mislim, znao sam to i prije nego sam

postao kranin jer sam prouavao, znao sam ta je potrebno za mene

da napravim taj skok u vjeri da bih postao kranin.

Kad sam poeo itati i vidio muenike kojima su osjeene glave zbog Isusa

poeo sam da shvaam cijenu koju netko moe platiti to vjeruje u Isusa.

Da li vi mislite da se Bog alio kad je dao Otkrivenje?

Nije se alio!

Poeo sam se pitati mnoga pitanja.

Pa mi smo pokuavali kroz itav ivot unititi tu malu dravu Izrael.

I u estodnevnom ratu, bio sam tu,

Izrael je pobjedio za est dana.

Zato? Zato to u knjizi Joue pie o estodnevnom ratu.

Pie - na sedmi dan rano ujutru, sedmi dan jo nije ni poeo,

djeca Izraela su ustala i obila vrata Jeriha sedam puta i kraj.

Da, pa znate priu.

Joua je imao estodnevni rat i eto mene proivljavam drugi rat,

koji se zove estodnevni rat koji se odvijao pred naim oima.

Nako est dana otvorili smo vrata, sedmog dana rano ujutru

vidjeli smo izraelske tenkove kako se kotrljaju u Jerihonu,

a ja sam pitao oca: Tata, to nije zastava koju sam pozdravljao.

To je zvijezda, plava zvijezda, ta je to?

Izgubili smo rat. Kako je to mogue? Svi smo marirali,

Svi su marirali kroz itav bliski istok

"ima da unitimo idove" to je laka pobjeda!

Golijat e ubiti Davida. Ali bili smo okirani

David je ubio Golijata.

To ne bi nikada bilo udo da je Golijat ubio Davida.

Ali Bog je uredio tako da djeak ubije gorostasa.

Zato? Zato da ako nije tako - gdje je tu udo?

Poeo sam da shvatam da kroz itav ivot dok sam odrastao

proivio sam to iskustvo, koje - ak i Mojsije bi elio da je proivio.

Svi vi! Zapamtite te dane!

Svi vi, proivjeli ste vrijeme u kojem je Bog doveo djecu Izraela

ne samo iz Egipta, nego i iz sjevera i iz svih drugih drava kuda ih je vodio.

Iz stotinu razliitih zemalja Bog dovodi idove nazad u Izrael.

A svijet je u poricanju toga to se dogaa.

ak i Mojsije bi plesao od radosti jer ih je on s tekom mukom

izveo iz samo jedne drave, Egipta.

Bog postoji!

Njegova poruka je jedna.

Poeo sam da shvatam i da je Njegova knjiga - jedna!

I Njegova nacija je jedna, i Njegova vjera je jedna, i Njegov Mesija je jedan.

Mi vjerujemo u jednoga Boga.

On je vratio djecu Izraela.

Amos 9 - 15; "Stavit u ih u njihovu zemlju i vie nee biti otjerani sa zemlje koju

koju im dajem. Kae Gospodin Bog."

Kako je mogue da smo izgubili estodnevni rat?

Rat Jonkipora, 1948.

I kroz sve teroristike aktivnosti nismo uspjeli unititi tu malu naciju Izrael.

Izaija 46 - 9; "Ja sam Bog i nema drugoga; Ja sam Bog i nitko mi nije

slian, proglaam kraj jo od poetka."

Imao je hiljade tih izjava u tom rukopisu koji sam poeo da spoznajem

1993-e godine u pokuaju da preobratim moju jadnu enu na Islam.

Pita me ona: "Gdje su ti te izopaenosti u Bibliji, nai mi!?"

Ja sam mislio, iskreno, da kada se pomolim, traei od Boga

Abrahamova, Izakova i Jakova da e mi pokazati istinu.

Imao sam Bibliju i Kur'an jedno do drugoga, usporeivao

oba rukopisa. I elio sam traiti od Boga pomo.

Ali elio sam neutralnu molitvu sa kojom bi se i muslimani i idovi

i krani sloili. elio sam da budem siguran da se Bogu obraam ispravno.

Pa kaem, najneutralnija molitva bi bila: u ime Boga Abrahamova, Izakova i Jakova.

Muslimani vjeruju u Abrahama, navodno; u Jakova, navodno; i vjeruju u Boga.

A idovi i krani e se sloiti.

Pa sam rekao: u ime Boga Abrahamova, Izaka i Jakova, pokai mi istinu.

Sumnjam da je Kur'an bolji od Biblije.

Ali Ti mi pokai istinu. I ako mi pokae istinu,

provodit u Tvoju volju kroz ivot, uinit u sve to poeli. Sve.

Ii u do na kraj svijeta.

Ti mi samo pokai Tvoju istinu.

Znate li ta se dogodi kad se molite u ime Boga Abrahamova, Izakova i Jakova?

Evo ta se dogodi.

Zvali... ste... pravi... broj!

Kad zovete pravi broj, netko na drugoj strani digne slualicu!

Zovem Te svo ovo vrijeme, kako da se nikada nisi javio?

- Pa zvao si krivi broj!

Poeo sam da itam.

I u svakom kontekstu u Bibliji, gdje je prisutan Isus,

gdje je Bog prisutan na Zemlji i spominju se narodi, u kojima

e se On boriti, svaka nacija je muslimanska.

Svaka pojedina.

Poeo sam da itam Psalam 83, ali Psalam 82 - 8; kae:

Ustani Boe, sudi zemlju; jer Ti e naslijediti sve narode.

Sam Gospodin e ustati sa svog trona, zbog tog specifinog incidenta

da sudi sve narode.

To je najnevjerovatniji komad proroanstva u Bibliji.

Dok kad sam postao vjernik i uao u crkvu, nitko nije znao nita o tome to govorim.

Prouavali smo knjigu Djela apostolska svakog mjeseca, i nikad nismo doli do

tih stvari u Bibliji, u vezi proroanstava.

"Bog e ustati da sudi nacije." I onda ih nabraja jednu po jednu.

Oni govore: "Doite, zatrimo ih da ne budu narod, nek se ime Izrael vie

ne pominje. Zista, jednoduno se savjetuju i protiv tebe savez sklopie: atori Edoma

i Jimaela." Tko su ti ljudi?

To su muslimani.

Nastavih itati...

...Zebah i Salmuna... Tko su Zebah i Salmuna?

Zebah i Salmuna, stih 11. Nadam se da ste ponijeli svoje Biblije?

Ameriki mentalni sklop e pogledati Zebah i Salmunu i preskoiti.

"Mi ne znamo tko je to" i nastavit e dalje.

Drugim rijeima...

Ovim e se ljudima dogoditi upravo ono to se dogodilo i Zebahu i Salmuni.

I ta se dogodilo Zebahu i Salmuni? To je u knjizi Suci, poglavlje 8.

Vjerujem da je to stih 26.

Pria o Gideonu. uli ste za nju?

Sad, tko je Gideon?

Koliki dio Biblije je proroki?

Sva! Sva!

- "Ma daj Walid, sva Biblija proroka?" - Da, jeste.

- "Evo dat u ti ja stih koji nije proroki: Blagoslovljeni vi koji ste progonjeni!

Isus daje propovijed. Kako je to proroko?

Naravno da jeste. Jer On odlazi, a ovce e postati i kebabi.

Pa im je rekao: "Blagoslovljeni vi koji ste progonjeni."

On odlazi. to e se dogoditi sa vjernicima dolje? Bit e progonjeni.

To je ba bilo proroko.

Josip, mesija koji je patio.

David, mesija kralj.

Gideon, onaj hrabri.

Mesija ratnik, mesija osvaja.

elite li znati ta e Mesija uiniti kad doe opet? Prouavajte Gideona.

Sve te stvari o Gideonu, knjiga Suci.

Prouavajte Gideona i znat e te ta e mesija uiniti.

A uinit e: Suci 8 - 21; Tada Zebah i Salmuna rekoe: Ustani ti i ubij nas

jer kakav je ovjek, takva mu i snaga. I ustavi, Gideon pogubi Zebaha

i Salmunu i uze polumjesece to su visjeli o vratu njihovih deva.

Drugim rijeima, kada mesija doe, uklonit e polumjesece iz itave zemlje

i iz visokih mjesta. Polumjesec je na svim minaretima po itavom bliskom

istoku. Polumjesec Mora biti na najviem poloaju u svakom selu ili gradu.

Izaija 45 - 23; "Predamnom e se pokloniti svako koljeno, svaki jezik poloit e zakletvu."

Eto ga, svako koljeno e se pokloniti, svaki jezik zakleti.

"Naravno, u Godpodinu imam pravednost i snagu. Njemu e doi ljudi.

Tko e mu se klanjati? Svako koljeno?

Nee mu se klanjati samo ljudi!

Izaija 46 - 1; Bal se pokloni, Nebo se nakloni.

Arthur Jeffrey, jedan od najveih povjesniara Islama kae da je

oboavanje Allaha isto kao i oboavanja Bala, Boga mjeseca.

Allah je drugi oblik oboavanja Bala. Prije dolaska Islama, oni su

se klanjali Bogu mjeseca. Bal je Bog mjeseca.

I kae: "Bal se nakloni" - bog mjeseca e se nakloniti, odnosno polumjeseca.

Njihovi idoli su bili na zvijeri i na stoci.

Sjeate se? itao sam knjigu Suci? Na vratovima kamila, polumjeseci.

I nastavlja ovdje sa nevjerovatnim prorokim stihovima.

Doslovno bi mi trebalo 8 sati dnevno itav mjesec dana

da vam predstavim sve to sam otkrio.

A imam samo 2 sata. Kako da vam kaem sve to za 2 sata?

Na alost u Americi je sve "brza hrana"

"Brzo, maknite ovog tipa s pozornice, drugi tip ve eka da govori."

Poeo sam da shvatam ak iz razumijevanja Biblije - koncept

toga tko je to Sotona.

Kur'an, mi kao muslimani pamtimo velike dijelove Kur'ana.

Koja je definicija naeg Boga u Islamu?

Koliko je drugaija od definicije Boga u Bibliji?

Ide to i dalje od onoga - "moj antikrist je va Krist" i obrnuto.

Allah ima 99 imena u Kur'anu. Allah ima 99 imena.

Neka od imena Allaha u Kur'anu e biti okantna za krane.

Jedno od imena je: ...

to znai - "Najponosniji" (Sotona)

Antene se diu. ak ih vidim.

Nevidljive antene.

Drugo ime mu je:

"Onaj koji donosi nesreu" (Sotona)

Tko je onaj koji donosi nesreu?

"Onaj koji donosi smrt." (Sotona)

Rekao sam ih i na arapskom, neka to snime, neka prevedu

da se osiguraju da ne laem, ili da izmiljam stvari.

Drugo ime za Allaha je:

"Veliki varalica" (Sotona)

"Allah je najvei od svih spletkaroa"

I sve te stvari to optuuju Ameriku - teorije zavjere, cionisti zavjera

internacionalni cionistiki... urota ovo... urota ono...

kad jedini koji se rote su muslimanski fundamentalisti.

Sprovodi postaju vjenanja, gdje se muenik vjenava sa djevicama.

Sve je obrnuto. Smrt postaje ivot, ivot postaje smrt,

Sotona postaje Bog i Bog postaje Sotona

i oni nemaju pojma sa kime imaju posla.

Kad bih ja moga nauiti amerikance koliko je Sotona pametan

da stavim neophodan filter u mladi kranski um, on bi iao na univerzitet

i itav ivot znao bi im vidi neto - znao bi odakle je i dolo.

Antene bi bile lijepe, svjee i dobre.

Kao radar bi kupile stvari.

Jer ja sam izaao iz tih stvari, mnogo puta se osjeam kao kpt. Spock,

- moram rei kpt. Kirku kako vanzemaljci razmiljaju!

Kur'an kae o Allahu:

Dozvolite mi da prevedem to za vas moji ameriki prijatelji:

Allah je svjetlo Zemlje i Neba.

Sjaj njegova svjetla je kao baklja ili kao lampa.

I nastavlja:

Ta svjetlost je kao plutajua zvijezda.

Dakle, zraka svjetla i kao zvijezda.

Ne znam, izgleda da su antene zakrljale ovdje.

Otkrivenje 8, 10; Sjetite se to sam rekao, kao baklja.

"Trei aneo zatrubi i velika zvijezda pade s neba, gorjela je kao baklja,

i pade na treinu rijeka i na izvore voda. Ime zvijezde je Pelin (gorka)."

"I vidjeh zvijezdu koja pade s neba na zemlju.

Njemu..." - Vidite, to nije doslovno zvijezda, nego je slikovito reeno.

"Njemu su dani kljuevi jame bez dna."

ta je to? Taj aneo smrti je puten,

idovsko ime mu je Abadon, grko Apolion - to znai "unitenje".

Na kraju krajeve - ta znai terorizam?

Unitenje!

Kako se boriti protiv terorizma?

Terorizam = Strah

A protiv straha se borite kako?

Neustraivou!

Ne moete se strahom boriti sa strahom.

Moramo odgojiti generaciju krana koji su neustraivi.

Koji su spremni umrijeti, koji se ne boje umrijeti.

Koji se ne boje biti mueni za Isusa.

Ali naalost, strah pali na zapadu.

Neki od stihova o Allahu u Kur'anu:

Traim utoite od "gospodara svitanja"

Svitanje.. znate za zoru, jutarnja zvijezda.

- Traim utoite od njega, od zla koje je on sam stvorio!

Kako to da netko trai utoite

od Allaha - koji stvara zlo.

I traim utoite od njega da me titi od zla koje on sam stvori.

"Traim utoite od gospodara mnotva."

"KRALJA mnotva"

"Traim utoite od njega od zla."

Allaha se isto zove i kao:

"On je kralj mnotva i demona." (Sotona)

Rije "mnoine" dolazi i u Bibliji.

Jer Islam kao vjera je mnotvo naroda, razliitih jezika i prolosti.

Koji prate jednog ovjeka.

I to je Muhamed, prorok Islama.

Ali tko je Muhamed prema Kur'anu i islamskim uenjima?

Muhamed je savreni Adam.

On nije samo neki prorok, kako to muslimani tvrde.

On je savreni Adam, on je bolji od Adama,

on je bolji od Isusa.

Veliki mesijanski atributi se daju Muhamedu.

Tako to u zadnjim vremenima, njegov duh e do ponovo

u obliku Mehdija. Drugim rijeima - ovaj mesija mora doi opet.

Veina amerikanaca ne razumije to da kad Biblija kae "antikrist"

oni misle da kad antikrist doe da e rei: "ujte momci i cure,

ja sam Isus, umro sam za vae grijehe, evo biljege na rukama

i stopalima, morate znati da sam ja pravi. Umro sam i prolio krv za vas!"

Ne!

Nee on spominjati krv, on ju mrzi!

On je anti...

...anti...

...antikrist.

I on takoer i zamjenjuje Krista. Obadvoje.

On je protiv, i on je zamjena.

Islam kao religija je najvea antikrist religija.

Hinduse ne zanima Sveto Trojstvo, Sin, Otac. Niti jedan drugi kult

kao Islam.

Tako - katolici ne mogu biti optueni da su antikristovi.

Ne mogu. Zato to...

Jeste li vidjeli njihove obrede?

"U ime Oca i Sina i Duha Svetoga..."

Oni to toliko naglaavaju... Otac... Sin...

Moda se ne slaemo u svemu sa njima, ali oni ne mogu biti

bludnica Babilona. To je nemogue.

Bludnica Babilona ne moe biti katolika crkva.

Rim se spominje 15 puta u Bibiji. Koliko puta Biblija spominje unitavanje

Rima. Koliko puta? Doslovno?

Nula.

Niti jednom. panjolska se spominje dva put.

Koliko puta u unitenju?

Nula.

Da vas pitam: od svih drava koje se doslovno spominju u Bibliji,

doslovno imenom - moda jedna drava se spominje po imenu koju Bog na kraju

uniti - koja nije muslimanska.

Drugaija imena koja Bog daje antikristu.

Kako je antikrist nazvan u Bibliji?

Nazvan je "Asirijac", nazvan je "Princ od Taira"

Kakva je Asirija danas? Muslimanska!

Princ od Taira - Lebanon, gdje je danas? Bio je kranski

prije nekoliko godina. ta se dogodilo? Sad je muslimanski.

Dobrodoli amerikanci u dihad!

Nazvan je i kao "Egipatski faraon".

Egipat je danas muslimanski.

I u svakoj referenci gdje se Krist bori - ta drava je muslimanska.

Kako to da su amerikanci sve ove godine mislili da e se Krist boriti

protiv antikrista koji dolazi iz Italije i koji uiva u pici "numero uno."

I pagete i bolonjezu.

"Deset nacija se udruie, Grka je deseta koja e se pridruiti,

jedanaesta, dvanaesta, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 25."

I eto ti ga...

"...uope nisam znao ovog tipa, otkrio sam ga poslije... kako to da je on

moj materijal..."

I on...

I on vjerovatno misli isto: "Tko je ovaj tip? Krade mi materijal..."

Pa oba materijala dolaze iz istog izvora, u isto vrijeme.

On je istraivao 1992. g. ja sam istraivao 1992. g.

i on je istraivao 1992. i nitko ne eli da se mi predajemo na istoj

prorokoj konferenciji gdje se moramo druiti i oformiti drubu.

Recite mi da Izrael nije bitan.

Recite mi da nije bitan.

Recimo, doe Sudnji Dan, ja sam propalestinski kranin.

I elio sam da grad Jeruzalem bude podjeljen izmeu muslimana, idova

krana, arapa i idova... podijelimo ga, dajmo istoni dio arapima. U redu je.

Nakon svega imate emo mir. Recimo da sam kranin,

vjerujem da je Isus bio razapet i slaem se takvoj podjeli.

Kad Krist doe, a doi e!

On e se "uhvatiti za glavu!"

I zbog ega e se on uhvatiti za glavu?

On to kae u Joel 3, 2;

"Sakupit u sve narode i dovesti ih u dolinu Joafat, ondje u im

suditi zbog Izraela, mog naroda i moje batine, koju rastjerae

meu narodima i razdijelie moju zemlju meu se."

A zapadnjaci uope ni ne znaju zato e Krist doi.

Pitao sam ih - zato mislite da Krist doi? - "Osuditi grijeh"

- Pa to znamo. ta e uraditi?

- "Pa... donijeti mir."

- To znamo. ta e jo uraditi?

Doi e i boriti se.

Za Jeruzalem. I doe Sudnji Dan i vi ete: "Zdravo Isuse..."

- "Sudim svijet, izvinite me, zauzet sam trenutno."

"Sudit u svijet zato to su podijelili zemlju Izraela."

- "Pa ja sam bio za tu podjelu."

- "Ti ulijevo. Sljedei!"

Moe li netko uzeti stranu...

Gledajte, tko eli podijeliti Jeruzalem?

Tko eli podijeliti Jeruzalem?

avao!

Antikrist eli podijeliti Jeruzalem. ta e uraditi? Podijeliti Jeruzalem,

podijeliti Izrael, podijeliti zemlju. Ako antikrist eli podijeliti zemlju,

a vi ste za podjelu zemlje, na ijoj ste vi to strani?

On je rekao: "aljem vas kao ovce,

meu vukove."

"aljem vas kao ovce meu vukove."

ta to znai?

Ako vas ne napadaju vukovi, moda vi niste ovca!

Razmislite o tome!

Ako nemate vukova u svojim ivotima... i nemojte mi rei da

vam je svekrva vuk! Ne.

Biblija ne pria o tome. Ili vai problemi s kreditima,

ili vai hemoroidi... Bog ne pria o tome.

To nisu vukovi.

Vukovi su stvarni ljudi,

koji vas stvarno ele ubiti, stii vas i unititi vas zbog vjere!

Poeo sam shvatati kad je Isus rekao:

"Doi e dan kad e svaki koji vas ubije misliti da slui Bogu."

U stvari, u psalmu 83 jasno kae.

Vratimo se... oh, zavrimo prvo ovo, podsjetite me na psalam 83.

Pogledajte ovo:

Izaija 34, 8-10; "Jer jahvi je to dan odmazde, godina naplate

da osveti Sion." ta e uraditi Arabiji? "Potoci e joj se pretvoriti

u smolu." Rije "potoci", hebrejski "naham" - to

to ne znai "potoci vode" kao to mislite, nisu potoci vode.

"Naham" je "bujica", rudnik ili tunel.

Pogledajte u svicima. Podzemne bujice, tuneli.

Bit e ispunjeni ime?

Sa smolom. ta je smola?

Hoemo li se raspravljati oko toga?

"...praina e se pretvoriti u sumpor; zemlja e postati gorua smola.

nee se gasiti ni nou ni danju; dim e se dizati u vjenost.

Iz generacije u generaciju leat e upropatena.

Al Gore nee biti sretan kada se to dogodi!

Hajde Al Gore, pazi to! Pazi to!

On e se tuiti! On voli tuiti.

- "Izvini Al, mi - Kristovi ambasadori to sjedimo za stolom u uredima,

izvini, to mora rijeiti sa efom u Jeruzalemu - ali mi to ne

predlaemo da ba ide u Jeruzalem i suoava se s efom. U redu?

On nije ba tako mekan kao to misli od Nj. prvog dolaska."

Ekolozi...

- ne mogu nita uinit u vezi toga, gorjet e u vjenost.

Pastor Joe Van Koevering pita Walida vano pitanje o 666 i Sotoni.

"Mudrost je u onoga koji razumije broj zvijeri broj zvijeri jer to je

broj ovjeka (u svojoj knjizi objanjavam to) i nj. broj je 666."

Prije nekoliko godina, predavao sam o Golumu i razumijevanju Goluma -

samo ukratko na kraju predavanja, jer tad sam raspolagao sa samo malo

svjetla tada. Ali znao sam da u tome ima mnogo vie - mi mislimo na 666

I toliko toga je prognozirano i reeno u vezi peata zvijeri.

Svi smo uli o tome i svi smo vjerovatno i predavali o tome.

itao sam o mikroipovima i raznim drugim stvarima.

Ali kad sam vidio tvoje objanjenje u tvojoj knjizi o tome, bilo mi je

tako zapanjujue i ukljuio sam dio i u svojoj knjizi kao to zna.

Ali ti to moe objasniti puno bolje nego ja. Moe li nam kroz par

minuta iznijeti svoje razumijevanje toga

jer e to biti tako prosvjetljujue mnogim ljudima.

To su "kai, sai i stigma" u originalnom jeziku.

Oni nisu znali ta ti simboli znae. Pa su mislili da su to grki simboli.

Onda su poeli razbijati glavu o tome ta ti simboli zapravo znae?

Zato bi u tekstu bila tri grka simbola?

Zato bi Bog postavio tri grka simbola kao misteriju?

Pa, usput, Bog nije autor misterija.

to su oni mislili da su simboli, bilo je zapravo neto drugo.

Boga ne zanima Gamatrija, Gamatrija je dodavanje brojeva imenima.

Npr. Hillary Clinton - H broj je onaj, i - broj ovaj, l - broj onaj...

i onda zbrojite sve da vidite je li Hillary Clinton 666? Moda je ona

zvijer? Moda je Gorbaov ako mu dodate 666.

Gmatrija je proces koji se koristi u vjetiarenju.

Boga ne interesuje ta Gamatrija.

Dakle to se razvilo, onda je prijevod Biblije pisao 666 jer su mislili da je

u vezi Gamatrije. Ako pogledate Codex Sinaiticus i druge kodekse,

oni nemaju 666!!! Oni imaju te simbole.

Neki ak prevode te simbole 616.

Ali nije.

Kad sam prvi put vidio Codex Vaticanus, bio sam doslovno okiran.

Jer sam mogao itati tekst! To je bio arapski!

Dok sam gledao u to... bili su to ovi simboli...

Ovo...

...i ovo.

I onda ovaj kruni. Znate...

I onda imate ovaj simbol...

Ovo je arapska rije!

Snimite to i pitajte arapa ta je taj znak?

Znai: "U ime..."

A ova rije... moete pitati bilo kojeg Arapa ta ta rije znai.

"U ime Allaha"

To je taj peat na elu koji je Ivan vidio kad je imao viziju od Boga.

Bog mu je pokazao.

A ovo bi bio simbol Islama, to je dva maa.

To je simbol Saudijske Arabije, to je simbol Islama od poetka.

Zapravo, ako mi ne elite povjerovati, pogledajte film Kraljevstvo nebesko.

Ne svia mi se film, ishod filma - Salahadin ispao dobar, kriari loi...

i te stvari. Kad on sjedi u atoru i pria s kraljem, zaustavite

i vidjet ete Salahadina i njegove ljude sa znakama

na rukama. Jer kae: "Na desnoj ruci." Ruka je "dextros".

Dextros znai ruka, a ne specifino dlan.

Rije za "znak" je "karagma" na grki, to znai

"znaka ropstva." To je doslovno znaka, od papira, urezana tkanina

koja se stavlja na elo i na njoj je nekoliko stvari.

Moe biti ime zvijeri, znak zvijeri, mnotva zvijeri,

to je islamska deklaracija, oni su to ve stavili na elo -

- nema Boga osim Allaha, - Muhamed je poslanik Allaha,

- peat zvijeri, to moe biti i sam polumjesec,

ma svakakvi elementi kojima pokazuju vjernost antikristu.

U stvari, ak je i prorok Muhamed

naredio... imam to ovdje. Evo ga.

Muhamed, prorok Islama izjavljuje:

Allah e spasiti ovjeka iz mojeg naroda iznad svih ljudi

na Dan Sudnji. Kada otvori registar grijeha, i registar grijeha njegovih

biti e dokle god mu oko see

i tada e ga pitati: "Ima li kakav izgovor za svoje grijehe?"

A on e rei: "Nemam Gospodine."

- Ima li kakvih izgovora? - Nemam.

I tada e mu Gospodin rei: "Samo si jedno dobro djelo uradio."

I on e izvaditi znaku na kojoj pie: "Nema Boga osim Allaha i Muhamed

je Njegov poslanik." I po tome e ui u raj.

Drugim rijeima, ta znaka e spasiti muslimana da ue u kraljevstvo

"njegova" raja.

A to e ga u stvarnosti uvesti u vjeno prokletstvo.

To je tako jasno.

Sve te stvari to se dogaaju sa Islamom.

isto je kao suza.

Oni vjeruju u obrnuto od onog to vi vjerujete.

Antiteza - suprotnost Biblije

je to u ta oni vjeruju.

Psalam 83.

Govori o...

...to me je stvarno pogodilo.

Kada sam to proitao, pogledajte ovaj dio...

Kae, o muslimanima...

Psalam 83, 17-18; "Neka budu prokleti i u strahu zavijeke; Da, neka budu

osramoeni i neka nestanu, Neka znaju (muslimani, muslimanske drave)

neka znaju da si ti jedini Gospodin, ije ime je najuzvienije iznad svega.

Neka muslimani napokon spoznaju tko je zapravo Bog! Njegovo ime!

A ta je ime? Kada govorite sa zapadnjacima i pitate ih kako se

Bog zove? Moete li mi vi rei? Dajte mi neki primjer.

ta?

Moete li dii ruku?

Kad svi bekeete zajedno... znate... ovce zajedno kad... meee...

Hajdete jedna po jedna ovca.

Da? Kako se zove? - Jahve.

- Janje Boije. - Kako jo?

"Ja sam koji jesam."

Ali ta znai to "Janje Boije?"

Razmislimo o rijei "ime," - kada vi kaete ime, i kada ja kaem - ja imam

drugaiju sliku o tome od vas.

"Njegovo ime e biti Emanuel"

to znai "Bog s nama"

To nije ime. Isus nije iz Meksika, on se ne zove Emanuel.

On se zove Jeshua. Ime ne znai ba to to vi mislite - ime - Paul, John,

Njegovo ime bit e Emanuel, to znai Bog s nama.

Muslimani moraju spoznati da je Bog doao u tijelu i umro

za grijehe ovjeanstva. Moraju razumjeti definiciju i atribute Boga.

Konano na kraju.

Njegovo ime e biti Divni, Savjetnik, Moni Bog, Vjeni Otac, Princ Mira!!!

Sad...

...proroanstvo govori da e Njegovo ime biti Savjetnik.

Dok svijet to porie, nitko u svijetu ne moe poricati da je

samo je jedna osoba imale te titule!

Moete poricati da je On Bog, moete poricati da je On Mesija,

moete poricati da je On Sin Boji, ali jednu stvar nitko ne moe porei!

A to je da Njegovo ime imalo te atribute!

Pa, ta je to brdo?

Isus kae, da imate vjere koliko je zrno goruiino - mogli bi ste

pomjerati brda! - Jel' tako?

Vidite, zapadnjaki um postavi to: - Kad Isus to kae, uzet u arobni

tapi i zvjezdicu i rei brdu: Pomjeri se brdo, pomjeri se!

Kad ste zadnji put pomjerali brda na taj nain?

Isus govori sa smislom, kad on neto kae - to neto i znai!

On je stvarno veliki govornik, ali on voli govoriti na odreenoj

valnoj duljini koju samo manjina shvati.

Pitali su ga: "Kako to da govori u prispodobama?"

On ree: "Zato da to prokleti ne shvate."

Zvui okrutno? To je va problem.

Ali On tako govori.

"Brdo" je "kraljevstvo", "brda e ti se klanjati

svaki breuljak e ti se pokloniti."

Kraljevstva e se klanjati.

Je li tako?

Sad kad znate da je brdo - kraljevstvo, sada ste svi poloili za eksperta u

Biblijskim proroanstvima.

Vi se smijete, ali ja se ne smijem, jer ja sam jako ozbiljan.

"Vidjeh enu, bila je pijana od krvi svetaca" (od krvi muenika, jel'?)

Pogledajte ta pie u stihu 9.

Ne brinite se, re u vam to znai.

Otkrivenje 17, 9; "Evo u koga je mudrost: sedam glava sedam je

brda na kojima ena sjedi.

Sad...

...vidjeli ste ovu sliku...

Sedam brda. ta je brdo?

Sedam glava.

Brda mi ne izgledaju ba dobro, ali sedam brda.

To je takoer i sedam glava, ne?

To je takoeri i ta? Sedam kraljeva.

Stih 10.

Kraljevi vladaju ime? Kraljevstvima.

Brdo je ta? Kraljevstvo!

To nije Vatikan! To nije Rim.

Pet od njih su pali. Jedan jeste, a drugi jo nije doao.

Haloo!

Tko je govorio o ovome?

Tko je napisao to?

Hvala! Ivan!

On kae: "5 kraljevstava su pali", a gdje Ivan sjedi?

Koji broj?

Broj est. Ivan sjedi upravo ovdje.

I za vrijeme kojeg je kraljevstva Ivan bio?

Rim. ta je bilo prije Rima? Grka.

ta je bilo prije Grke? Perzija (Iran)

ta je bilo prije Perzije? Babilon.

ta je bilo prije Babilona? Asirija.

Isto kao i Babilon, Turska, Sirija, Irak, Egipat - sve muslimani.

ta je bilo prije Asirije? Egipat.

Danas je kakav? Muslimanski. Gospodin dolazi da se bori sa Egiptom.

Izaija 19. Sve to se od doslovnog primjenjuje savreno.

Amerikanci kad itaju proroanstva, prvo idu od Otkrivenja. A zapravo

prvo trebaju prijei sve proroke, Izaiju... jednog po jednog

i onda da primjene ono doslovno sa slikovitim i savreno e se poklopiti.

Ne idete u Otkrivenje i... "da vidimo, taj Babilon..."

"To je Rusija... neka to bude Rusija, neka ono bude komunizam,

a ono tree nek bude ta god mi elimo..."

Zbog toga ima toliko tumaenja.

To je sedam glava. Sve su u istom vremenu.

ena vlada iz pustinje sa svojom lanom religijom, to je grad

koji vlada svima. Sve zapovijedi ovim narodima dolaze iz pustinje.

ena ima bokal vina na glavi i kraljevi zemlje su pijani od tog vina

Ima ga u izobilju. Izobilje njezinih specijaliteta.

I zemlja je pijana.

Podsjea li vas to na neto?

Ta nafta uzrokuje i ti da se prolijeva krv svetaca.

Zbog toga u Joel 3 govori o sudu, ne?

Kad Bog sudi narode, zbog ega ih to sudi?

To im kae u Joel 3. Skupit u sve narode...

To smo preli. "Za moj narod, moje nasljedstvo - Izrael"

On sudi svijet to je podijelio Izrael i maltretirao idove.

Joel 3, 3; "Bacie drijeb za moj narod; davali su djeake za bludnice,

(ena koja jae zvijer je ta? Bludnica! Ona je bludnica Babilona)

"I prodavali su djevojice za vino."

Bludnica i vino - su u istom stihu u Joel 3.

I nastavlja na stih 4: "I vi, Tire i Sidone ta hoete od mene?

Lebanon i Hesbolah. Krist je na zemlji i govori Hesbolahu i kae:

"Tko ste vi da se kaite samnom?

Mislite li da imate anse?"

To On govori.

I sva obala Felistie, Haza, Hamas.

"Hamas, Hesbolah - hoete se kaiti samnom?" To On kae.

Koje su religije? Muslimanske. Kakve su drave? Muslimanske.

Vi amerikanci ste stvorili Hamas tamo.

elite li potpisati mirovni sporazum? - Hvala, ali ne hvala.

Svi kraljevi zemlje bludnie se njome.

Je li bludnie s papom?

Ne!

Tko to kae da je Islam religija mira? Izvinjavam se.

ak i papa

ide da trguje u Tursku. Izvinjavam se.

Vi mi recite o emu je tu rije.

"Mirom e antikrist zavesti mnoge."

Tko vam govori da je Islam religija mira?

Pa svuda to priaju, o tome samo i priaju da je Islam mir.

"Islam je bio otet."

Upalim TV na 11. 09. a oteti su avioni i dok je sve zavrilo

slubenici i politiari su nam rekli da je to Islam bio otet. Bio sam zbunjen.

ta je oteto? Avioni ili Islam?

Ako je netko oteo Islam, koja je otkupnina?

Ako postoji otkupnina - pogodite ta! - Ja ju neu platiti!

Neka ga otmu.

Zabuna pod kojom ivite,

svi vjeruju u sve, sve je sjajno.

Stih 17; "Znat ete da sam ja Jahve va Bog to stoluje na Sionu, svetoj gori svojoj."

Stih 19; "Egipat e opustjeti, Edom e postati beivotna pustinja zbog nasilja

uinjena sinovima Judinim." - Muslimani, muslimani, muslimani.

Stih 21; "Oslobodit u ih krivnje krvoprolia koje nisam oslobodio;

Jer Gospodin prebiva na Sionu.

Stih 16; "Jahve grmi sa Siona, glas die iz Jeruzalema,

nebo i zemlja e se tresti;

I drave protiv kojih se Bog bori u svakom pojedinom kontekstu,

svugdje gdje se Krist bori, jasno je da je Bog na zemlji - protiv muslimana.

Evo gdje je zabuna.

"ekaj malo Walid, imamo problem."

Zato to noge su eljezne i to je rimsko carstvo.

Pa da, to je rimsko carstvo.

Ali o kojem dijelu rimskog carstva Biblija govori?

Pitanje je nadolazei entitet koji e do i zavladat zemljom

je li to ponovno oivljavanje egipatskog carstva?

Jeste.

Jeste.

Nije da nije. Je li to oivljavanje asirijskog carstva?

Jeste.

Je li oivljavanje Babilonskog carstva? Jeste.

Je li oivljavanje perzijskog carstva? Jeste.

Grkog? Jeste. Rimskog? Jeste.

Sada, doli smo do estoga - Rim.

Koje je sedmo?

Jeste.

Koje je sedmo? Pet ih je palo.

Otkrivenje 17, 10; "Ima i sedam kraljeva, pet i je palo, jedan jeste, a jedan jo

nije doao."

Da, imamo broj sedam tu. Tko je broj sedam?

Sjeate kad smo govorili o zvijezdi?

Sotona je kao zvijezda koja je pala s neba.

Asteroid.

U Djelima 9. govori oboavanju asteroida.

ta je taj crni kamen?

To je asteroid. Koji je pao sa neba.

U Djelima 19. govori vjernicima: "Ne oboavajte Artemisu

i njezinu sliku koja je pala s neba." Od Zeusa.

A to je asteroid, doslovno asteroid.

Crni kamen, kojem se klanjaju u Turskoj.

Razmislite o tome. Kako da je to isputeno iz tumaenja proroanstava?

Kako da je Izaija 63. isputen? Izaija 19 je isputen.

Svi psalmi gdje govori o svim nacijama gdje je Gospodin prisutan

sve su muslimanske - isputeno.

ta jo ima tamo?

Svaki dio Biblije. Moram li prelaziti kroz Izaiju i Ezekiela i sve to,

ak i Izaija 13.

Koliko imamo jo? 20 min.

Gospodin Stone je zaspao. Moram rei neto uzbudljivo uskoro.

Kae: "Ma znam ja to ve sve. Daj mi neto to ne znam."

- Dobro.

Pogledajte Izaija 12, 6; "Veselite se i plaite stanovnici Siona, jer velik je

Svetac Izraelov meu vama."

On je tamo!

Izaija 13, 1, 3 - 5; "Prorotvo o Babilonu koje vidje Izaija, sin Amosov.

Zapovijed dadoh svetim svojima; gnjevu svom pozvah svoje junake koji

slave velianstvo moje.

uj! agor na gorama kao od silna naroda.

uj! Buka kraljevstava, sakupljenih naroda.

To Jahve nad Vojskama za boj vojsku pregleda

Iz daleka kraja, s granica neba dolaze oni - Jahve i oruja gnjeva

njegova - da svu zemlju poharaju." Usput, vi ete biti uz Gospodina

boriti se u Izraelu. Joel 3. Jasno k'o suza.

Zvijezde e s neba padati i sve te svari.

Sada, Izaija 14. Protiv kralja Babilona. Stih 4.

Njegovo ime je kralj Babilona koji je antikrist.

Onda idite na stih 12.

Vrlo zanimljivo.

Izvinjavam se, hajdemo na stih 8.

Nad tobom se raduju empresi i cedri libanonski, kau:

Od kako si pao, ne dolaze nas vie sjei.

Pakao se iz podzemlja uzbudi to e te doekati kad doe.

Hoe li doi opet? Misli li da si Mesija?

Da? Doi opet!

Pakao te eka.

Ima da te usisa.

Stih 12; "Kako si pao sa neba, o Lucifere (Hilal bin Sahar)"

itate, znam da nije smijeno jer gledate u rije "Lucifer."

"Hilal"

Pogledajte hebrejski,

"Hilal bin Sahar"

To je hebrejski prijevod za ime Lucifer koje pie ovdje.

Jako vano!

"Hilal" je arapska rije, aramejska, etiopljanska, kaldejska.

Hilal znai "sjaj" i takoer znai:

Polumjesec!

Sin zore (Sahar), jutarnje zvijezde.

Sada,

znate kada je Gideon otkinuo polumjesece sa vratova kamila?

Sjeate li se tog stiha?

ta je otkinuo? "Saharon"

Polumjesec. Sin polumjeseca, jutarnja zvijezda.

Cijela ta stvar. Njegov nadimak, Bog voli nadimke.

I usput, veina Amerikanaca misli da ovdje govori anelu Luciferu.

U njegovom nebeskom stanju ili biu.

Ne!

Govori antikristu! Govori mu: "Ti si polumjesec!"

Ne vjerujete mi? Hajde mi recite da ne govori o antikristu!

Govori o anelu Luciferu. Recite mi!

Jeste o Luciferu, da, jeste o avlu, da,

ali o tome kako avao utjelovljuje tijelo antikrista kako je protjeran

iz raja, kao zvijezda, odbaen dole na Zemlju da bi preuzeo svijet.

Pogledajte ta pie. Pogledajte u stih esnaest:

Koji te vide, pilje u tebe, (on je uhapen, napokon tada)

i o tebi razmiljaju: "Je li to ovjek koji je zatresao zemlju?"

Kada je Lucifer bio ovjek?

Pet oiju. Znate...

To su deklaracije antikrista. On e sjediti na sjeveru.

I eto vam. Posvuda je to. Sada idete kroz ostatak Izaije.

Na poglavlje 15. Govori o Moabu, Jordan. 17 o Damasku, muslimani.

Poglavlje 18, Ku - Etiopija.

Usput, poglavlje 18. Izaija, Etiopija - Ku nije moderna Etiopija.

Morate u Biblijski rijenik, jer rije Ku zemlja juno od Egipta.

I ta je juno od Egipta?

Sudan. Muslimanska drava.

Poglavlje 19. "Gle, Jahve sjedi na brzu oblaku i dolazi u Egipat."

Doi e u Egipat.

Sjeate li se prvoga?

Unitit e Egipat. Dolaze kraju svi u isto vrijeme.

Zato se On bori protiv tih muslimanskih naroda. On kae zato.

Izaija 34, 8; "Jer to je Jahvi dan odmazde, godina naplate za Sion.

I tada e on unititi naftu. to smo ve govorili.

Ezekiel 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, potrebni su sati da se pree sve.

Kada se narodi bacaju u jamu jedna nacija po jedna.

U jamu... u jamu...

Antikrist e pokuati izmijeniti vrijeme i zakone.

Tko eli da promjeni vae zakone, moji ameriki prijatelji?

Svaka drava koja je preuzeta od Islama na bliskom istoku - to se

dogodi? Sekularni zakoni se rue, uvode se Islamski zakoni.

Hoe da izmijeni vrijeme. ta je vrijeme?

Kalendar.

Vrijeme vrijeme!

Ima razliitih tumaenja. Da vidimo:"On mijenja svemir, panetarne sustave, fijuuu"

Vi ekate antikriste, a oni ne dolaze.

On mijenja "vremena", zato?

Zato to danas itav svijet koristi "Anno Domini" - Godina Gospodnja.

Sotona to mrzi! On ne voli godinu Gospodnju.

Pogledajte svaku pojedinu islamsku kulturu - oni to promijene.

Izbace godinu Gospodnju i ubace "PH" - Poslije Hijraja Muhameda.

Usput, kalendar Islama nije zapoeo u Meki, nego kada je

Muhamed preao iz Meke u Medinu.

I tada je Islam poeo.

U Medini. Zato?

Zato to kada je Sotona predstavio oboavanje Boga mjeseca,

predstavio ga je u Jathrebu, u Medini.

Kada? Znate li priu o Nabukanazoru?

Njegov sin Nemunaidos je predstavio oboavanje Boga mjeseca iz Babilonije

u Arabiji. Zato ga u Bibliji zovu "kerka Babilona."

"O keri", koja je roena u Babilonu.

To je druga Babilonska religija.

Najvei Bog u rimskom carstvu je takoer bio bog polumjeseca.

i grki, i egipatski - je bio sin i mjesec.

Majanski bog. Sve to. Oboavanje mjeseca - simbola Sotone

poteklo je iz Babilonije. To je Babilonska religija.

ta je to sve u tome to je to Babilonska religija?

ta se dogodilo u Babilonu? Razmislimo.

ta se dogodilo u Babilonu? ta je uradio Nimrod?

ta su gradili? Kulu Babilonsku!

ta se dogodilo s kulom? ta su rekli?

"Stvorimo sebi renome, izgradimo ime sebi" - kraljevstvo, ime.

"Uzmimo buku i opeku" i koristili su buku i opeku da naprave Zugaret.

ta muslimani danas govore?

Iskoristimo naftu

ostalo nam je jo nekoliko godina i koristimo naftu i izgradimo Islam

kao ime za nas svud po svijetu.

I koriste naftu! I odakle ona izlazi?

Ponovo, Saudijska Arabija.

Oni pokuavaju izvrnuti ono to je Bog uinio u Bibliji kada je

udaljio ljude i uinio da govore drugim jezicima.

Vi krani prevodite Bibliju na sve te jezike, mnogo posla.

Zato je jednostavno ne napiete na engleskom i ujedinite svijet s njime?

Zato to znate da Bog to ne eli!

Bog ne eli da svi ljudi govore jednim jezikom.

Nijedan musliman ne moe oboavati Allaha bez da ga oboava na arapskom.

Zato Afganistan govori arapski, ... - jedan jezik, jedna nacija

zvana "nacija Islam"

Jedan zakon. Jedan sistem vladavine za itav svijet.

Jeste li vi amerikanci spremni na jednu svjetsku vladu? Eto je!

Mijenja vrijeme, nema potovanja prema enama,

cilj opravdava sredstvo, ne potuju se granice,

i osjei emo ti glavu bez problema pred internet kamerom,

i antikrist tuje boga tvrave ili boga rata.

Tko tuje boga rata?

idovi? - Ne!

ek malo, to prekriuje idove. Zato?

Pa, Izrael nee potpisat mirovni sporazum ako protivnik nije idov.

Izvinite me - potpisali su mirovni sporazum sa Jasefom Arafatom.

On nije bio idov. I on jeste tovao jednog Boga - Allaha.

Kako Biblija kae: "On ne tuje Boga otaca.

Neki prijevodi kau "Bog", dok je zapravo "Iloha" - bogovi- mnoina.

Ali u nekim prijevodima je "Bog otaca," ali poto samo idovi tuju

jednog Boga, antikrist mora biti idov. Pa i muslimani tuju jednog

Boga i on je Bog rata, ba kao to Biblija i kae

idovi ne tuju Boga rata, oni kau da je Bog "Otac na"

idovi vjeruju u Duha Svetoga, da - ne vjeruju da je Isus Mesija,

ali se oni ne uklapaju u dokaze, a ni katolici se ne uklapaju.

Samo se Islam uklapa, savreno.

Sve doslovno reeno. Imao sam jednu debatu sa jednim uenjakom

na televiziji. Svia mi se tip, prijatelj mi je. I kaem mu:

kako to da svaki put kad te pitam da mi dokae da je Rim - bludnica

Babilona a da je Europa zvijer - ti mi uvijek pokazuje na slikovito.

A svaki put kad ja hou da dokaem tebi da nije Rim nego Meka, nije

Europa nego Bliski istok i muslimanski svijet - uvijek te

upuujem na doslovno!?

Jeste li shvatili?

Pitajte uenjake - gdje su dokazi? - Oni e vam 100% pokazati na slikovito,

a ne na doslovno. Uzmite sve doslovne stihove iz cijele Biblije

od poetka do kraja, zapiite ih i svrstajte kao to sam rekao,

onda ih nastavite na knjigu Otkrivenja.

Bog Biblije nije nam zaboravio rei za Islam,

Mi smo zaboravili gledati na to to nam Bog pokuava rei

sve ove godine!

Kada se mi krani bunimo kako ne volimo medije...

Ja ne volim medije, zato? Zato to mediji imaju cenzuru

- ne dozvoljavaju kranima da govore.

Dajte da vam kaem o kranskoj cenzuri.

Krani cenzuriraju vie nego sekularni mediji.

Ni ne ele da to znate.

Ovo je prva proroka konferencija u kojoj mi je dozvoljeno da vas

zbunim injenicama!

Sad kada ste zbunjeni injenicama, postoji blagoslov i prokletstvo.

Postoji blagoslov i prokletstvo.

Blagoslov je to nikad neete biti isti.

Neete biti isti, rei ete drugim ljudima.

A prokletstvo - veliki je terek znati budunost!

Jednog dana sam pitao Boga: ta misli pod ovih sedam planina,

ta misli pod ovim i onim... i kada je brana pustila vodu

i Bog mi dao sve to sam elio znat - poelio sam da nisam

pitao. Zato to sad postoji misija.

Moram putovati mjestima i govoriti svijetu...

Rekoh Bogu: dajem ostavku.

I nekako sam osjetio da Svemogui kae:

"eli dati ostavku? To znai neka se poubijaju kao muenici."

Onda mu kaem: "Gospodine, mogu li ponovo da razmislim?"

Ne moete pobjei iz Njegove ruke!

Nema mjesta na kojem se moete sakriti!

To je prokletstvo, a to je i blagoslov u isto vrijeme!

Ne znam kako da to opiem.

Neka vas Bog blagoslovi i hvala vam to ste me sluali dva sata.

The Description of Islam, Walid Shoebat