Follow US:

Practice English Speaking&Listening with: Suç ve Ceza'yı Niçin Okumalıyız? | Kitabimoldu.com

Normal
(0)
Difficulty: 0

Çeviri: Gözde Zülal Solak Gözden geçirme: Figen Ergürbüz

Bir insanı, soğukkanlılıkla öldürmeye iten şey nedir?

Katilin aklından neler geçer?

Bu tür insanlar ne tür bir toplumdan çıkar?

Yaklaşık 150 yıl önce,

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky bu soruları ele aldı

ve Rus edebiyatının en iyi bilinen eserlerinden birisi ortaya çıktı:

"Suç ve Ceza."

İlk kez 1866 yılında bir edebiyat dergisinde seri olarak yayınlanan roman,

Saint Petersburg'da genç bir hukuk öğrencisi olan

Rodion Romanovich Raskolnikov'un hikâyesini anlatıyor.

Raskolnikov fakirlik içinde yaşıyor

ve hikâyenin başında, çalışmalarına devam etmesini sağlayacak kaynağı bitiyor.

Taşra evinden gelen mektuplar, annesi ve kız kardeşinin onun başarısı için

neleri feda ettiğini fark ettirdiğinden, sıkıntısına sıkıntı ekliyordu.

Değerli eşyalarını

yaşlı bir rehinciye sattıktan sonra gitgide daha da umutsuz hâle gelince,

kadını öldürme ve soyma planı yapmaya başlıyor.

Fakat bu inanılmaz eylemi gerçekleştirmenin etkisi,

düşündüğünden çok daha fazla.

Romanın bazen ilk psikolojik gerilim kitaplarından birisi olduğu düşünülse de,

kapsamı Raskolnikovun içsel karışıklığının ötesine ulaşıyor.

Rutubetli tavernalardan, harap edilmiş dairelere

ve klostrofobik polis merkezlerine kadar,

19. yüzyılda Saint Petersburg'un tekin olmayan kısmı

Dostoyevski'nin keskin düz yazısı ile canlandırılıyor.

İçki içerek ailesini mahveden bedbaht, eski memur olan Marmeladov;

dengesiz ve zampara bir soylu olan Svidrigailov gibi

karakterlerle tanışıyoruz.

Raskolnikovun ailesi şehre vardığında

ahlaki masumlukları, etraflarındaki ahlaksızlığa

şiddetli bir karşıtlık yaratıyor,

kaderleri gitgide iç içe geçse bile.

Bu kasvetli Rusya toplumu portresi,

yazarın karmaşık yaşam tecrübelerini ve gelişen fikirlerini yansıtıyor.

Gelecek vaat eden askeri kariyeri geride bırakan genç bir yazar olarak

Fyodor sosyalizm ve reform fikirleriyle ilgilendi

ve İmparatorluk devletinin yasakladığı radikal metinleri tartışmak için

bir entelektüeller grubuna katıldı.

Dostoyevski de dâhil olmak üzere,

grubun üyeleri, teşhir edildikten sonra tutuklandılar.

Birçoğu ölüme mahkum edildi,

fakat yalancı infaza ve çarın son dakika affına maruz kaldılar.

Dostoyevski 1854'de serbest bırakılmadan önce, sonraki dört yılını

Sibirya'da bir çalışma kampında geçirdi.

Bu da ona çok daha pesimist bir sosyal reform bakışı kazandırdı

ve odağı manevi konulara yönlendi.

1864'de yazdığı "Yeraltından Notlar" adlı kısa romanında,

ütopik batılı filozofların hiçbir zaman

insan ruhunun çelişkili arzularını tatmin edemeyeceği inancını açıklıyor.

"Suç ve Ceza" da bir sonraki yıl tasarlandı ve tamamlandı,

birçok aynı temayı içeriyordu.

Roman birçok yönden

gelecek vaat eden bir gençliğin, şehir yaşamının tehlikeleriyle

ayartıldığı ve yozlaştırıldığı, ortak bir anlatı çizgisinde ilerliyor.

Fakat sosyal eleştirisi, daha derinlere iniyor.

Raskolnikov, istismarcı rehincinin ölümü pahasına

kendi yükselişinin topluma faydalı bir şey olacağı fikrini

mantığa oturtuyor.

Böyle yaparak

Dostoyevski'nin çağdaş entelektüellerinin birçoğu tarafından benimsenmiş olan

egoizm ve faydacılık doktrinlerini hatırlatıyor.

Raskolnikov zekâsının, ahlaki tabuların ötesine geçmesini sağladığına inanarak

kendi insanlığıyla ilişkisini kesiyor.

Kitap derin bir biçimde ahlakla ilgili olsa da

"Suç ve Ceza" hiçbir zaman yalnızca ahlaki yönden değerlendirilmez,

her bir karakterin kendine özgü ve ikna edici sesi vardır.

"Suç ve Ceza" ile ilgili en dikkat çekici şeylerden birisi,

esas cinayetin detayları

birinci perdede ortaya çıkmasına rağmen heyecan verebilmesidir.

Raskolnikov'un cinayeti açıktır.

Fakat yalnızca Dostoyevski'nin sürükleyici biçimde

meydana gelen sosyal ve psikolojik karmaşıklıkları ele almasıyla,

onun cezasının -- ve kurtarılma olasılığının -- 75 00:04:20,829 --> 00:00:00,000 gerçek doğasını öğreniyoruz.

The Description of Suç ve Ceza'yı Niçin Okumalıyız? | Kitabimoldu.com