Practice English Speaking&Listening with: Asur Nikandan Ramaini Full HD | EN Subtitle | असुर निकंदन रमैनी लिखित HD | Saint Rampal Ji Maharaj

Normal
(0)
Difficulty: 0

This Time Is for Asur Nikandan Ramainy

Asur Nikandan Ramainy

Satguru Dev Ki Jay

Bandi Chhod Kabir Saheb Ki Jay

Bandi Chhod Garibdas Ji Maharaj Ki Jay

Swami Ramdevanand Ji Maharaj Ki Jay

Bandi Chhod Satguru Rampal Ji Maharaj Ki Jay

Sarva Santon Ki Jay

Sarva Bhakton Ki Jay

Dharmi Purushon Ki Jay

Shri Kashi Dhham Ki Jay

Shri Chhudani Dhham Ki Jay

Shri Karontha Dhham Ki Jay

SAT SAHEB

Garib namo namo Sat Purush kun, namaskar Guru keenhi|

Surnar munijan saadhva, santon sarvas deenhi ||1||

Satguru Sahib Sant sab, dandautam pranaam|

Aage peechhe madhya huye, tin kun ja kurbaan ||2||

Narakaar nirvisham, Kaal jaal bhay bhanjanam|

Nirlepam nij nirgunam, akal anoop besunn dhunam ||3||

Soham surti samaaptam, sakal samaana nirati lae|

Ujal hirambar hardamm be parvaah athaah hai,

vaar paar nahin madhyatam ||4||

Garib jo sumirat siddh hoyi, gan naayak galtaana|

Karo anugrah soyi, paaras pad parvaana ||5||

Aadi Ganesh manaaun, gan naayak devan deva|

Charan kanwal lyo laaun, aadi ant karhun seva ||6||

Param shakti sangeetam, riddhi siddhi data soyi|

Abigat gunah ateetam, Satpurush nirmohi ||7||

Jagdamba jagdeesham, mangal roop muraari|

Tan man arpun sheesham, bhakti mukti bhandaari ||8||

Sur nar munijan dhyaavaen, Brahma Vishnu Mahesha|

Shesh sahans mukh gaavaen, poojain Aadi Ganesha ||9||

Indra Kuber sareekha, Varun Dharmrai dhyaavein|

Sumrath jeevan jeeka, man ichchha fal paavein ||10||

Tetees koti adhaara, dhyaavaen sahans athaasi|

Utraen bhavjal paara, kati hain yam ki faansi ||11||

Satpurush samrath omkaara, adli Purush Kabir hamaara ||1||

Aadi jugaadi daya ke sagar, kaal karm ke mauchan aagar ||2||

Dukh bhanjan darvesh dayala, asur nikandan kar paimala ||3||

Aav khaak paavak aur pauna, gagan sunn daryaayi dauna ||4||

Dharmrai darbaani chera, sur asuron ka karae nibera ||5||

Sat ka raaj dharmrai karahin, apna kiya sabhaedand bharhin ||6||

Shankar shesh ru Brahma Vishnu, Narad Shaarad ja ur rasnam ||7||

Gaurij aur Ganesh gosaain, kaaraj sakal siddh ho jaai ||8||

Brahma Vishnu aru Shambhu shesha. Teeno dev dayalu hamesha ||9||

Savitri aur Lakshmi Gaura, tihun deva sir kar hain chaura ||10||

Paanch tat aarambhan keena, teen gunan madhya saakha jheena ||11||

Satpurush saen Omkaara, abigat roop rachae gainara ||12||

Kachh machh kurambh aur dhaula, sirjan haar purush hai maula ||13||

Lakh chauraasi saaj banaya, bhagligar kun bhagal upaaya ||14||

Upjaen binsaen aavaen jaahin, mool beej kun sansa naahin ||15||

Leel naabh saen Brahma aaye, aadi Om ke putra kahaaye ||16||

Shambhu manu Brahma ki saakha, rig yaju sam atharvan bhasha ||17||

Peevrat bhya uttaanm paata, ja kae dhruv hain aatm gyaata ||18||

Sanak sanandan sant kumara, chaar putra anuraagi dhaara ||19||

Tetis koti kalaa vistaari, sahans athaasi munijan dhaari ||20||

Kashyap putra suraj sur gyaani, teen lok mein kiran samaani ||21||

Saath hazaar sangi baal kelam, beena raagi ajab balelam ||22||

Teen koti yodha sang jaake, sikbandhi hain purna saake ||23||

Haath khadag gal pushp ki mala, kashyap sut hai roop bisaala ||24||

Kausat mani jadya vimaan tumhara, surnar munijan karat juhaara ||25||

Chand soor chakvae prithvi maahin, nis vaasar charnon chit laahi ||26||

Peethae suraj sanmukh chanda, kaataen triloki ke fanda ||27||

Taarayan sab swarg samoolam, pakhe rahaen satguru ke foolam ||28||

Jai Jai Brahma samrath swami, yeti kalaa param pad dhaami ||29||

Jai Jai Shambhu Shankar naatha, kalaa Ganeshm ru Gaurij mata ||30||

Koti katak paimaal karanta, aisa Shambhu samrath kanta ||31||

Chand lilaat soor sangeeta, jogi Shankar dhyaan udeeta ||32||

Neel kanth sohae garudaasan, shambhu jogi achal singhaasan ||33||

Gang tarang chhutaen bahudhaara, ajapa taari jai jai kaara ||34||

Riddhi siddhi daata shambhu gosaain, daalidar moch sabhae ho jaai ||35||

Aasan padam lagaaye jogi, nihichchhya nirbaani bhogi ||36||

Sarp bhuvang galae rund maala, brishabh chadiye deen dayaala ||37||

Vaamaen kar trishool viraajae, dahnae kar sudarshan saajae ||38||

Sun ardaas devan ke deva, shambhu jogi alakh abheva ||39||

Tu paimaal karey pal maahin, aise samrath shambhu saain ||40||

Ek lakh yojan dhvja farkaen, pachrang jhande mauhrae rakhae ||41||

Kaal bhadr krit dev bulaayun, Shankar ke dal sab hi dhyaayun ||42||

Bhairon khitrpaal paleetam, bhoot ar daent chadey sangeetam ||43||

Raakshas bhanjan birad tumhara, jyun lanka par padam athaara ||44||

Kotyaun gandharv kamand chadaavaen, Shankar dal ginti nahin aavaen ||45||

Maaraen haak dahaak chinghaarein, agni chakra baanon tan jaaraen ||46||

Kampya shesh dharni tharraani, ja din lanka ghaali ghaani ||47||

Tum shambhu ishan ke isha, vrishabh chadiye bisve beesa ||48||

Indra Kuber aur Varun bulaayun, raapti set singhasan lyaayun ||49||

Indra dal baadal dariyaayi, chhyaanvaen koti ki huyi chadaayi ||50||

Surpati chadey Indra anuraagi, anant padam gandharv badbhaagi ||51||

Kisan bhandari chadey Kubera, ab dilli mandal bauhrayon fera ||52||

Varun vinod chadey Brahm gyaani, kalaa sampurna baarah baani ||53||

Dharmrai aadi jugaadi chera, chaudah koti katak dal tera ||54||

Chitragupt ke kaagaj maahin, jeta upjya Satguru saain ||55||

Saaton lok paal ka raasa, ur mein dhariye saadhu daasa ||56||

Vishnunaath hain asur nikandan, santon ke sab kaataen fandan ||57||

Narsingh roop dharey Gururaya, Hirnakus kun maaran dhaaya ||58||

Sankh chakra gadaa padam viraajaen, bhaal tilak jaakaen ur saajaen ||59||

Vaahan Garun Krishna asvaara, lakshmi dhaure chor apaara ||60||

Ravan mahiravan se maarey, setu baandh sena dal tyaare ||61||

Jaraasingh aur Baali khapaay, Kans Kesi Chaanaur haraaye ||62||

Kaalideh mein naagi naatha, Sisupal chakra saen kaatya maatha ||63||

Kalyavan Mathura par dhaaye, thaara koti katak chad aaye ||64||

Muchkand par peetambar daarya, Kalyavan jahaan begi singhaarya ||65||

Parsuram Baavan avtaara, koyi na jaanae bhed tumhara ||66||

Sankhasur maarey nirbaani, Baraah roop dhare parvaani ||67||

Ram autaar Ravan ki bera, Hanumant haaka suni sumera ||68||

Aadi mool ved omkaara, asur nikandan keen singhaara ||69||

Vaashishth Vishwamitra aaye, Durvasa aur Chunak bulaay ||70||

Kapal kalandar keen juhaara, fauj nakeeb sabhan sirdaara ||71||

Gorakh datt digambar bala, Hanumant Angad roop vishaala ||72||

Dhruv Prahlad aur Janak videhi, sukhde sangi param sanehi ||73||

Parasur aur Vyaas bulaaye, Nal Neel mauhre chad dhaaye ||74||

Sugriv sang aur Lachhman bala, jor ghataa aaye ghan kaala ||75||

Jaide paayal jang bajaaye, ajaamal aru Harishchandra aaye ||76||

Taamardhuj Mordhuj raja, Ambeerash kar hai purna kaaja ||77||

Suraj bansi paancho paando, kaal meech sir devae daando ||78||

Dharm Yudhishthir dharey dhyaana, Arjun lakh sanghaani baana ||79||

Sahde Bheem Nakul aur Kaunta, Draupdi jang ka deena nyaunta ||80||

Haath khappar aru mastak binda, thaarah khoohni melae dunda ||81||

Devi Shiv Shiv karey singhaare, khadag baan chakron saen maaraen ||82||

Chaunsath jogni baavan beera, bhakshan badan karaen tadveera ||83||

Asur katak dhoomar ud jaayi, suraun raksha karae gosaayin ||84||

Pachrang jhande lamb lehariya, dakkhan ke dal utar utariya ||85||

Pachrang jhande lamb chalaaye, dakkhan ke dal uttar dhaaye ||86||

Mauhre Hanumant Gorakh baala, Hari ke het haraul hamaala ||87||

Chinhdol Chunak Durvasa deva, asur nikandan boodat kheva ||88||

Bali aru shesh pataalaun saakha, sanak sanandan surgon haaka ||89||

Dahun dish baaju Dhru Prahlaada, koti katak dal kataa pyaada ||90||

Bajr baan ki boyun baadi, Satguru sant jeet hai raadi||91||

Je koyi maaney shabd hamaara, raaj karey Kabul kandhaara ||92||

Arab kharab Makke kun dhyaayun, Madeena baandh hadad mein lyaayun ||93||

Ira tura kahaan shikaari, gad gajni lag havae asvaari ||94||

Dilli mandal paap ki bhooma, dharti naal jagaayun sooma ||95||

Hasti ghora katak singhaaron, drishti parae asuron dal maaron ||96||

Sankh panchaayan naadu teram, swarg pataalon haak sumeram ||97||

Balmik sur baacha bandhaa, paando jagya dwaapar ki sandhaa ||98||

Narad kumbhak rishi kurbana, Markande Roomi rishi aana ||99||

Indrarishi aru baktaalab swami, aur sant saadhu ghan naami ||100||

Naath Jalandhar aur Ajaipala, Guru Machhandar Gorakh bala ||101||

Bharthari Gopi Chanda jogi, Sultan Adham hai sab ras bhogi ||102||

Nar Haridas pakhae bali bheesham, Vyaas bachan parmaani seekham ||103||

Nama aur Raidas raseela, koyi na jaanae abigat leela ||104||

Peepa Dhanna chadey Baajeeda, Seu Saman aur Farida ||105||

Dadu Nanak naad bajaaye, Malook das Tulsi chad aaye ||106||

Kamaal mall aur sur gyaani, Ramanand ke hain furmaani ||107||

Meerabai aur Kamaali, Bhilni naachae de de taali ||108||

Naasketu nakeeb hamaara, udyaalak muni karat juhaara ||109||

Sahib takht Kabir khwaasa, Dilli mandal leejae vaasa ||110||

Satguru Dilli mandal aaysi, sooti dharni sum jagaaysi ||111||

Kaagbhusund chhatr kae aagae, gandharv karat chalat hain raagaen ||112||

Eta guftaar raasa, padaega so chadaega ||113||

Champaega par bhoomi seem, Saakshikrishna paancho paando bhaarti bheem ||114||

Draupadi ke khappar mein medni samaaysi, Chausath jogni mangal gaaysi ||115||

Bajrbaan ka taala rakshas sir thok si, Dakkhan ke dal deep uttar kun jhok si ||116||

Dilli mandal raj trikut kun saadhsi, Yeh leela prmaan jo Satguru kun aaraadh si ||117||

Kajli ban ke kunjar jyun gofan ke gilol hain, Rakshas ka raasa bhang khaali chahundol hai ||118||

Nihkalank ans leela kaalandar kun maar si,

Ardh laakh varsh baaki daanein aur dooton ko singhaarsi ||119||

Kaliyug ki aadi mein Chaanaur Kans maarey the,

Treta ki aadi mein, Hirnakush pachhaare the ||120||

Bali ki vilaas yagya surpati pukaare the, Baaman swaroop dhar keenhi surpati pukaar,

Bali bain nistaare the ||121||

Kaliyug ki aadi, baara sadi ki ant hai doolah dayaal dev|

Jaanat koyi sant bhev yauhi baala kant hai ||122||

Dilli ke takht chhatr fer bhi firaay si,

Khelat guftaar saen bhanjan sab fokat faen,

Mahiyal raj bala purush Satguru dikhlaay si ||123||

Aavaega dakkhan saen diwana, Kabul ka kaal keel kiliyam gal hai turkaana ||124||

Kil kili kiliyam autaar kalaam,

jeetan jang jhunjhmalaa Aisa Purush aaya kehta hai Garibdas,

Dilli mandal hoye vilaas, nihkalank raaya ||125||

Aisa Purush aaya kehta hai Garibdas,

Dilli mandal hoye vilaas, nihkalank raaya ||125||

Satguru sharan sharnaayi, sharan gahey kachhu bhay nahin vyaapae,

kaal jaal bhay mit jaahin|

Rog shog chhal chhidr na vyaapae, sanmukh na thahraai|

Jahar agni tan nikat na aavae, doori jaat rangaayi|

Beer betaal baan na laagae, jam ke kot dhahaayi|

Athaanve punya mooth na laagae, ult taahi dharkhaayi|

Kahe kabir soye dukh paavae, surati shabd mil jaayi|

Kahe Kabir hum jam dal pelya, Satguru laakh duhaayi

Baer krain soye dukh paavae, surati shabd mil jaayi|

Kah Kabir hum jam dal pelya, Satguru laakh duhaayi

SAT SAHEB

The Description of Asur Nikandan Ramaini Full HD | EN Subtitle | असुर निकंदन रमैनी लिखित HD | Saint Rampal Ji Maharaj