Practice English Speaking&Listening with: Openbaring en de eindtijd begrijpen (1) – Bayless Conley

Normal
(0)
Difficulty: 0

Volgens mij missen we soms de antwoorden die God aandraagt...

omdat we nu eenmaal verwachten dat Hij dingen op n bepaalde manier doet.

"God, toon mij Uw heerlijkheid" is een geweldig gebed.

Er zijn niet veel mensen die het bidden.

Dus je bevindt je in select gezelschap als je dat soort gebeden gaat bidden.

De meesten bidden niet zoals Mozes voor anderen...

maar voor hun eigen behoeften.

Mozes deed veel meer dan alleen voorspraak plegen, en dat was geweldig.

Hij ging nog een stap verder en zei:

"God, ik wil niets van U hebben voor mezelf of een ander. Het enige wat ik wil, is...

U kennen."

Volgens mij kunnen we zo dicht bij God komen als we zelf willen.

Ik hoop dat je iets aan deze uitzending hebt gehad.

Wat je op dit moment ook aan het doen bent, stop daar even mee.

Dit is wat ik wilde zeggen: God ziet je.

Er is vast iemand die denkt: Hoort U me wel?

Jawel, Hij hoort je gebeden, Hij heeft je gehoord.

Hij ziet je en Hij gaat je helpen.

Hij is bij je. Als jij je hart voor Hem opent, zal Hij Zich voor je manifesteren.

Je bent heel waardevol voor God. Jouw leven telt mee.

Dat is niet iets om weg te gooien. God heeft een plan voor jou.

Dat zal Hij stap voor stap openbaren terwijl jij je leven aan Hem geeft.

Het begint als jij op je knien zegt:

"Jawel Jezus, ik geef m'n leven helemaal aan U."

Dan zul je niet worden teleurgesteld.

Ik wil ook een aantal mensen bedanken die heel belangrijk zijn in onze wereld.

Mensen die met ons samenwerken, mensen die alsmaar weer trouw schenken.

Dankzij hen kunnen wij deze boodschappen uitzenden in zo'n 120 landen...

in diverse talen, voor mensen die deze boodschap nog niet kennen.

We zijn dankbaar voor al onze partners. God zegene je als jij er een van bent.

The Description of Openbaring en de eindtijd begrijpen (1) – Bayless Conley