Practice English Speaking&Listening with: filmik

Normal
(0)
Difficulty: 0

Z powodu Dmowskiego Narodowa Demokracja była nie tylko

ruchem politycznym, ale także szkołą sposobu politycznego myślenia

która, uczyła patriotyzmu i geopolityki.

Nowoczesna polityka w miejsce romantyzmu inspirowała samobójcze powstania.

Narodowa demokracja poniosła ogromne straty w trakcie niemieckiej okupacji.

Tysiące członków działaczy narodowej demokracji

zostało zamordowanych w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach koncentracyjnych.

Przedstawiciele wywiadu narodowego, który nazywamy inteligencją,

szczególnie w zachodniej Polsce

zostali zamordowani za pomocą gilotyny, która symbolizowała kapitulację Polski.

Dla Polaków słowo NARODOWOŚĆ

było rozumiane inaczej niż dla mieszkańców innych krajów.

Oznaczało to przetrwanie w niewoli,

konsolidacje narodu podzielonego przez okupantów,

narodową świadomość milionów chłopów,

a następnie przetrwanie niemieckiej i radzieckiej okupacji.

Przed II wojną światową

większość Żydów w Polsce około 80% stanowili Chasydzi.

Większość z nich nie znała języka polskiego, oraz nie identyfikowała się z nowym państwem polskim.

Narodowa demokracja w skutek rozbiorów, wierzyła, że Polska była społecznie zacofana,

i miała na celu stworzyć polską klasę średnią.

Towarzyszyła temu propaganda ukierunkowana na handel i pośrednictwo Żydów.

Żydzi odbierali to jako antysemityzm.

Należy wziąć pod uwagę, że po wybuchu II wojny światowej niemiecka i radziecka okupacja

była początkowo skierowana przede wszystkim przeciwko Polakom.

Pierwotnie, Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny w Auschwitz dla Polaków.

Należy również dodać, że postrzeganie Żydów miało wpływ na fakt, iż

po wojnie reżim komunistyczny w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech czy w Rumunii

był współtworzony przez komunistów pochodzenia żydowskiego.

Pod koniec II wojny światowej narodowa demokracja, była jedyną formacją polityczną w Polsce,

która broniła nienaruszalności praw własności.

Narodowa demokracja była głównym przeciwnikiem socjalizmu i komunizmu,

i to właśnie ND była celem terroru komunistycznych władz po wojnie.

Jednocześnie komunistyczna propaganda nazywała ND

faszyzmem, reakcjonizmem, kapitalizmem, lub burżuazją.

6 lipca 2017 r.

Prezydent Donald Trump powiedział w Warszawie;

"Polska jest geograficznym sercem Europy,

a ponadto

dla mieszkańców tego wspaniałego regionu

Ameryka jest chętna rozszerzyć partnerstwo z wami.

Wraz z rozwojem waszej gospodarki, z radością

przyjmujemy mocne więzi w handlu i wymianie.

Prezydent Trump odniósł się tutaj m.in. do koncepcji narodowej demokracji.

Jednak mało kto to rozumiał,

ponieważ dziedzictwo to zostało, zniszczone, zapomniane i skażone hipokryzją 45 lat komunistycznej okupacji.

Jest to czas przypomnienia sobie dziedzictwa,

aby przywołać ten fakt i odrzucić fałszywe stereotypy.

The Description of filmik