Practice English Speaking&Listening with: Tràng An Ninh Bình - Kong Đảo Đầu Lâu #Binhngocđt #Đongtrieu24h

Normal
(0)
Difficulty: 0

Tràng An là mt khu du lch sinh thái nm trong Qun thdi sn thế gii

Tràng An thuc tnh Ninh Bình.

Nơi đây đã được Chính phVit Nam xếp hng di tích quc gia đặc

bit quan trng và UNESCO công nhn là di sn thế gii kép tnăm 2014.

Tràng An vi hthng dãy núi đá vôi có tui địa cht khong 250

triu năm, qua thi gian dài phong hóa bi sbiến đổi ca trái đất,

khí hu, bin tiến, bin thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng,

hang động, hồ đầm.

Danh thng này là nơi bo tn và cha đựng nhiu hsinh thái rng

ngp nước, rng trên núi đá vôi, các di chkho chc và di tích

lch svăn hóa.[1] Hthng núi đá, sông sui, rng và hang động

Tràng An rt him trnên được Vua Đinh Tiên Hoàng chn làm thành

Nam bo vkinh đô Hoa Lư ở thế kX và sau đó Nhà Trn sdng

làm hành cung Vũ Lâm trong kháng chiến Nguyên Mông.

Hin nay nơi đây còn nhiu di tích lch sthi Đinh và thi Trn.

Liên khu danh thng Tràng An - Tam Cc - Bích Động - cố đô Hoa Lư -rng

đặc dng Hoa Lư hin được quy hoch chung vào Qun thdanh thng

Tràng An, trthành di sn thế gii kép đầu tiênVit Nam vi nhng

giá trni bt vcnh quan thiên nhiên, lch svăn hóa và kiến to

địa cht và cũng là địa danh được đầu tư để trthành mt khu du

lch tm cquc tế

The Description of Tràng An Ninh Bình - Kong Đảo Đầu Lâu #Binhngocđt #Đongtrieu24h