Practice English Speaking&Listening with: My Little Pony Frienship is Magic S02E20 It's About Time 720p CZ titulky

Normal
(0)
Difficulty: 0

Udlal jsem to pro tebe, Rarity.

No ano, je to dm ze zmrzliny.

okoldov indele... krmov gar...

Twilight?

Ahoj, Spiku!

Co tady dl takhle uprosted noci?

Popravd, netum, jak ty me zrovna te spt!

Ve ti rno?

Je to stran, pern, tragick!

J to nechpu. Co se stalo?

Tady. U v, co se stalo?

Zapomli jsme oslavit Den strom?

Ne, problm je, e jsem zrovna dokonila svj msn rozvrh,

ale zapomla jsem si vyhradit as na plnovn na dal msc!

Copak to nevid? Nen tam as na to udlat nov rozvrh!

Mohla bych si posunout schzku s Ponyvillskou radou na dal ter,

ale to bych musela peorganizovat obd s Pinkie Pie, a v jak je na tom s plnovnm.

Je to naprost katastrofa. Mu si zkazit cel rok!

A kvli tomu jsem si zkazil sen o zmrzlin...

My Little Pony: Friendship is Magic S02E20 - It's About Time

Peklad - Legion asovn & Korekce - MrMaidx

www.bronies.cz Facebook - CZ/SK Bronies

Bonku, myslm, e jsem to dokzala!

Kdybych dokzala pest Umn neviditelnch kouzel a Thorhoofova strun historie Canterlotu najednou,

mon by mi to dalo pl hodiny na plnovn!

Co se to dje?

Twilight, mus m poslouchat!

Kdo jsi? Chci ct, ty jsi j, ale i j jsem j.

Jak tu mu bt dvakrt? To je technicky nemon.

Ty jsi technicka nemon!

Twilight, prosm! Mm pro tebe velmi dleitou zprvu z budoucnosti!

Ty jsi z budoucnosti?!

Pesn tak, a te poslouchej...

Co se ti stalo? Budoucnost mus bt hrozn.

Prosm! Nemm moc asu!

Dolo tam snad k njak vlce nebo tak?

Popravd, jsem z dalho ternho rna, ale to te nen dleit!

Nemu uvit e cestovn asem je vn mon! Jak jsi to, tedy, jak jsem to dokzala?

Kouzla pro cestovn asem jsou v Canterlotskch archivech.

Ale to nen...

Vn? Kde? Nikdy jsem je nevidla.

Jsou v kdle Star Swirla Vousatho. A te mus posluchat...

Je cestovni asem zbava, nebo to bol? Mm tolik otzek...

Musm ti ct nco extrmn dleitho o budoucnosti, a mm jen pr vtein take m mus poslouchat!

A udl cokoli, hlavn...

Budouc Twilight? Ale ne!

Ped m m chtla varovat?

Jej obleen, hva, ta jizva... to byla ale troska!

Teda, byla jsem... nebo budu...

Urit po m chtla, abych se vyhnula nemu pernmu, co se stane v budoucnosti!

Tak poj, Fluttershy! Prty neme zat dokud tam nen vechno potebn!

Rda ti... pomu...

Ale...

Mu pt nst... balnky j?

Poslouchejte vichni! Musm vm nco dleitho ct!

Tohle nen k smchu! Vis nad nmi katastrofa!

Prv m navtvilo m budouc j!

To nen vtip! Moje budouc j m varovalo ped stranou pohromou,

kter se stane nkdy kolem ternho rna!

Jak druh katastrofy?

To j nevm! Vcuclo m to zptky do budoucnosti ne jsem si to mohla vysvtlit!

Zachra se kdo me!

Co jen budeme dlat, Twilight?

Jak tu katastrofu zastavme, kdy ani nevme, co to bude?

Musme spolupracovat a ujistit se, e jsme v bezpe.

Rainbow Dash, ty a ostatn pegasov se rozlete po cel Equestrii

a hledejte jakkoliv problm, kter by mohl vst k njak katastrof,

a tm myslm jakkoliv.

M to mt!

Vichni ostatn...

Chce si se mnou jet nkdo panikait? Ne?

Vichni ostatn, je as udlat Equestrii katastrofm odolnou!

Hotovo, a hotovo, a hotovo.

Applejack, co les Everfree?

Okol je ist.

Skvle.

A mj tm potvrzuje, e vechno od Fillydelphie po Las Pegasus je ist.

Vborn. No, udlali jsme sice vechno na seznamu,

ale i tak budouc Twilight vypadala jako by si prola podnou bdou.

Prost se mi zd, e bychom mli hledat nco vtho ne jen ztracen blesky a uvolnn potrub.

Tak jo vichni, nsledujte m.

Co to je za vc?

To je Cerberus! M hldat brny Tartaru,

ale kdy je tady, pak vechny pery, co tam ij, se mohou dostat ven a zniit Equestrii!

Zniit Equestrii?!

Jo, nen to skvl?

Hej, Cerbere! Vypad, jako bys poteboval lekci chovn!

Lekci magickho chovn!

Kdo je ten laounk t hlav pejsek?

Pn, vdla jsem, e jsi se zvaty dobr, ale tohle je asn.

Je to jen velk chlup, co utekl z domu, to je ve.

e ano, Cerbere? Kdo je hodn chlapec? Kdo je hodn chlapec?

Pinkie.

Ano, Twilight?

Mu si od tebe pjit njak m?

Mm me schovan po celm Ponyville v ppad mov nouze.

Hej, Cerbere!

Podvej, co mm!

Vrtm se hned jak ho vrtm k branm Tartaru. Jakmile bude doma, nedojde k dn katastrof.

K by Twilight vyrela na epick dobrodrustv astjc.

Takhle sem se u dlouho nevyspal.

au, Twighlight. Jak to lo s Cerberem?

Skvle. Vrtila jsem ho dv ne jakkoliv z tch monster stihlo utct.

Ale ne!

O co jde, je to jenom plakt ztracen pes.

Hdm, e Princezna jet nezaslechla, e jsme Cerbera nali.

O to nejde. Jde o tohle!

znut od papru...?

No tak, Twilight, mla by ses trochu vzchopit.

Prost si to vyisti a bude v pohod.

To znut je pesn tam, kde ho mla i budouc Twilight!

My jsme budoucnost vbec nezmnili!

Pohroma se pod bl!

Kdy ta se ta pohroma netk uteklho Cerbera, tak eho?

To nevm, ale mon by sis u mla odpoinout. Vylapala si tu koleko!

Nemm as na tvoje rady, Spiku! Tohle je vn!

Moje rady?

Udlala jsem vechno, co m napadlo, abych budoucnost zmnila. Ale vbec to nefungovalo.

Mon nejde o to, co udlat...

Ale o to, co neudlm!

Kdy se postavm pmo sem a nehnu do ter ani brvou,

nemu udlat nic z toho, o em m budouc Twilight varovala, abych nedlala!

Vn?

Take... a se stane, co se stane, ty nehne ani mrvou, jo?

Tak to ti nebude vadit kdy...

Si dm celou krabici zmrzliny!

To je dobr!

Spiku, pesta! Bude t bolet bicho!

Bicho, jo? To je problm budoucho Spika.

Hej, Twilight! Piletl dal pegas z Baltimare a hls e vechno je ip-op a...

Co se dje? Ty ho nezastav?

Urit ne! Popravd, do dalho ter se ani nepohne!

Mysl si, e tm pedejde t katastrof!

To je a moc tdr.

Hej, Twilight! M za sebou my!

Pokej, pokej, pokej. Te j!

Ale ne!

Co se stalo?

Moc se omlouvm! J nechtl! Byla to nehoda!

Uka mi to.

Nevm, jestli to chce...

Uka mi to!

Ale ne! To je pln stejn hva, jakou mla budouc Twilight!

V, nevypad to zas tak patn...

Je mi jedno, jak to vypad! Je to jen dal znamen e se budoucnost nezmnila!

Nedlat nic vbec nepomohlo!

K bych tak vdla, co se stane, abych to mohla zastavit!

Chce vidt budoucnost?

Mon vm o nkom, kdo ti pome!

Co to je?

Je to stnek Madam Pinkie.

Madam Pinkie?

Pojte...

Vstupte do komnaty Madam Pinkie Pie

Pro odpovdi, je hledte, musme se poradit s mystickmi orby osudu

Lb se vm mj mystick orb osudu? Zrovna mi piel. Cool, co?

Jo, eh... nejlep, co jsem kdy vidla.

Zadvejte se do kilov koule... nebo brzy ve ojasn!

Ach, ano, u nco vidm...

Je to vize budoucnosti...

Vidm... tebe, Twilight...

Pt rok dostane k narozeninm vn super drek...

Ano, a?

To je ve.

Jsi si jist?

Jop. Dostane super drek.

Pinkie, potebuji, aby mi tvj Pinkie smysl ekl nco o t nadchzejc katastrof

ped kterou se m budouc Twilight snaila varovat!

Ale budoucnost nem s mm Pinkie smyslem co dlat, hlupku!

Hod se jen na nhodn a okamit phody.

Zrovna takhle, vid?

Odkud to vbec spadlo?

Pni, dlouho jsem Twilight nevidla od t phody s kvtinem.

Doufm, e nen jet pod natvan.

A mnus dn cel dva ze verejka.

Pidme tch patnct

zpornch azimut na trnctm msci

au, Pinkie.

Twilight vn zajm, co dostane k narozeninm, e jo?

Koho to zajm? Dokud si mu jst zmrzliny, kolik chci.

Promi, budouc Spiku.

Jsi... v podku?

Ach, Pinkie, jsem tak rda, e jsi pila.

Pome mi pekalibrovat nstroje na devt a tvrt katadioptrickho stupn?

Jasn!

Tak jsem si uvdomila, e kdy jsem pila za Madam Pinkie a spadl mi kvtin na hlavu,

vimla jsem si, e mm na hlav pln stejn obvazy, jako budouc

Dobr!

Po t rn jsem dostala vizi. Nepomohlo nco dlat,

nicnedln nepomohlo taky a ani nemu pedpovdat budoucnost,

take mi zbyla jen jedna monost.

Monitorovat vechno!

To mi pijde logick!

Dky tomu je jedno, co se v budoucnosti stane, protoe budu pipraven!

Myslela jsem si, e jsem minulou noc v mlhovin Horsehead nco zahldla,

ale po tech hodinch zrn jsem si uvdomila, e tam nic nen!

Tech hodinch? A kdy teda sp?

J nespm. Nespala jsem od t doby, co tu byla budouc Twilight.

Zbvaj mi u jen ti dny do ter, potom si mu spt jak chci!

U jsi pli dlouho vzhru, Twilight.

Jo. ter nen a za ti dny.

ter je ztra!

Pinkie, dokonila jsi rekalibraci nstroj na devt a tvrt katadioptrickch stup?

Nemm tuen!

Au! Moje oko!

Neboj se, Twilight, mm psky na oi schovan po celm Ponyville, v ppad pskov nouze.

Tak! Te vypad jako pirt! Unaven pirt s hodn divnm esem.

Pska na oko...! Dal znamen!

Skoro vechna znamen se u vyplnila! A j neudlala nic, abych pedela katastrof!

Pokud je u ztra ter, a pohroma pijde v ter rno, pak je tu jen jedna monost.

Musm jen

Zastavit as.

Fajn, Canterlotsk archivy jsou pmo tmhle. Jdeme!

Nemyslm si, e se musme plit, Twilight.

Nen to protizkonn, chodit po Canterlotu.

Stre!

No tak, lidi!

To bylo blzko.

Ani nevm, pro mme na sob tyhle vci.

Nemme je jen tak z legrace?

Ne, nen na nich nic legranho!

Jsi si jist?

Soustete se, lidi! Jedin zpsob, jak odvrtit tu katastrofu je zastavit as!

asov kouzla jsou v kdle Star Swirla Vousatho, nejzabezpeenj sti archiv.

Proto se tu plme!

Super! To zn zbavn!

Ne, to nen zbavn!

Pod nechpu, jak j plen se do archiv pome zjistit, co dostane k narozeninm.

Vzduch je ist. Pomalu m vyzvednte do okna a meme...

Tak a je to za nmi.

Fajn, pokud jsou m vpoty sprvn, kdlo Star Swirla Vousatho je pmo... tady.

Eh, Twilight?

Co je, Spiku?

Nepili jsme tudy nhodou?

Super! Meme zase vylzt do okna? Bylo to hrozn legran!

J to nechpu, m to bt tady...

Jak to te mme najt?

Mon bysme se mohli zeptat nkoho v kdle Star Swirla Vousatho?

Jak mi to mohlo ujt?

Podvejte se na vechny ty nedoceniteln svitky.

Je jich tu vc ne jsem si kdy pedstavovala!

Twilight, str!

Co budeme dlat, co budeme dlat?!

Nazdar, Twilight, dlouho jsem t nevidl.

Dovol mi ti otevt.

Dky.

Ale ne!

Podvejte! Vypadm pesn jako budouc Twilight...

Posledn znamen se vyplnilo!

A to je patn, e?

No tak!

U je skoro ter rno! Pohroma me pijt kadou chvl!

Ale jak te najdeme kouzlo na zastaven asu? Je tu snad milin svitk!

J. Vn. Nevm!

Twilight, je konec! U je oficiln tern rno.

Ne!

tern rno, pohroma!

Bl se!

J ti nevm Twilight. Nevidm dn pohromy.

Pijde mi to jako docela pkn den.

Dobr rno, Twilight, moc se mi lb tvj nov es. Tak si uij ter!

Pro nen nikdo pekvapen, e se tu plm?!

Je mon, e dn katastrofa nen?

To jsem vyilovala pro nic za nic?!

J to nechpu. Kdy t budouc Twilight nevarovala ped katastrofou, tak ped m teda?

Nemm tuen. Ale jednu vc vm.

Vypadm len.

Jo, to jo!

A to vechno jen proto, e jsem se nedokzala uvolnit a nechat to vyeit se samo!

No, u nikdy vce.

Od te budu eit problmy a kdy pijdou, a nebudu se stresovat kvli kad drobnosti!

To je super! Znamen to, e u nebude let po nocch?

U nebudu let po nocch.

K bych se tak tohle nauila ped tdnem, nemusela bych si vm tmhle projt.

Twilight, Twilight! Nco jsem nala!

Nezastav to as, ale dovol ti to vrtit se v ase.

Pe se tam, e se me vrtit jen jednou a jen na chvilku.

Pome to?

Pinkie, ty jsi gnius!

Te se mu vrtit zptky a ct minul Twilight, e se nemus stresovat kvli katastrof, kter ani nepijde!

Twilight, mus m poslouchat!

Kdo jsi? Chci ct, ty jsi j, ale i j jsem j.

Jak tu mu bt dvakrt? To je technicky nemon.

Ty jsi technicka nemon!

Twilight, prosm! Mm pro tebe velmi dleitou zprvu z budoucnosti!

Ty jsi z budoucnosti?!

Pesn tak, a te poslouchej...

Co se ti stalo? Budoucnost mus bt hrozn.

Prosm! Nemm moc asu!

Dolo tam snad k njak vlce nebo tak?

Popravd, jsem z dalho ternho rna, ale to te nen dleit!

Nemu uvit e cestovn asem je vn mon! Jak jsi to, tedy, jak jsem to dokzala?

Kouzla pro cestovn asem jsou v Canterlotskch archivech.

Ale to nen...

Vn? Kde? Nikdy jsem je nevidla.

Jsou v kdle Star Swirla Vousatho. A te mus posluchat...

Je cestovni asem zbava, nebo to bol? Mm tolik otzek...

Musm ti ct nco extrmn dleitho o budoucnosti, a mm jen pr vtein take m mus poslouchat!

A udl cokoli, hlavn...

Nepltvej asem kvli... nemu... co nikdy...

Nemu uvit, e jsem to udlala.

ekla jsi j o tom super drku k narozeninm?

Pamatujete si, jak za mnou minul tden pila budouc Twilight aby m ped nm varovala?

To jsem byla j snac varovat sama sebe abych se tolik nestresovala!

Te zase strvm tden lenm kvli nemu, co ani neexistuje!

O to se nestarej. To u je problm minul Twilight.

Asi m pravdu, Pinkie.

Moje bicho...

To, to asi kvli v t zmrzlin...

Myslel jsem, e to bude problm budoucho Spika...

Ale j jsem te budouc Spike...

Tak poj, budouc Spiku.

Dostaneme t dom.

Ppadn chyby a nedostatky hlaste prosm na www.bronies.cz

The Description of My Little Pony Frienship is Magic S02E20 It's About Time 720p CZ titulky