Practice English Speaking&Listening with: The blow out of the Yibal 14 . August 1970

Normal
(0)
Difficulty: 0

A telex to London and The Hague a few days later tells what had befallen:

'During routine drilling operations in the Yibal field, PDO experienced a blowout in

the early hours of 17 August 1970 from the gas-bearing Wasia formation. The well, Yibal-14,

went out of control and caught fire. The rig equipment appears to have been totally destroyed

at a material loss of 600,000 Pounds Sterling. Personal casualties were one fatality and

two cases of minor burns. With the assistance of Mr Hansen of the Red Adair Company of Houston,

PDO are preparing and ordering materials necessary for bringing the well under control. Plans

call for drilling a directional hole into the bottom of the burning well in order to

allow the injection of heavy fluid. At the same time the damaged rig equipment will be

removed from the burning well, in order to expose its wellhead. The plan is to blow the

fire out with dynamite and to cap the wild well almost at the same time that the directional

well reaches its objective. Altogether control operations are expected to take at least two

to three weeks.' (In fact, it was to take six months before

the tall column of flames was finally doused on 14 January 1971, at a cost of some 4 million

Pounds Sterling.)

Een telex naar Londen en Den Haag een paar dagen later vertelt wat er was overkomen:

'Tijdens het boren routinematige operaties in het gebied Yibal, BOB ervaren een klapband

in de vroege uren van 17 augustus 1970 van de gas-dragende Wasia formatie. De put, Yibal-14,

ging uit van de controle en vloog in brand. Het tuig materieel lijkt volledig te zijn

vernield bij een materieel verlies van 600, 000 Pounds Sterling. Persoonlijke slachtoffers

waren een dode en twee gevallen van lichte brandwonden. Met de hulp van de heer Hansen

van de Rode Adair Company in Houston, BOB zijn het voorbereiden en het bestellen van

materialen die nodig zijn voor het instellen van het goed onder controle. Plannen oproep

voor het boren van een directionele gat in de onderkant van de brandende goed in om de

injectie van zware vloeistof mogelijk te maken. Tegelijkertijd het beschadigde booreiland

apparatuur zal worden verwijderd uit de goed branden, om haar boorput bloot te leggen.

Het plan is om het vuur uit te blazen met dynamiet en de wilde cap zo goed als op hetzelfde

moment dat de richtingstoetsen en haar doelstelling bereikt. In totaal controles worden verwacht

om minstens twee tot drie weken. ' (In feite was het te nemen zes maanden vr

de hoge zuil van vuur werd uiteindelijk geblust op 14 januari 1971, op een kostprijs van ongeveer

4 miljoen Pounds Sterling.)

The Description of The blow out of the Yibal 14 . August 1970