Practice English Speaking&Listening with: Zoek vrede en streef het na – Bayless Conley

Normal
(0)
Difficulty: 0

Hallo, vriend. Ik ben zo blij dat je kijkt.

We beginnen net aan een hele belangrijke nieuwe reeks.

Veel mensen jagen hun hele leven zaken na die in feite onbelangrijk zijn...

terwijl God voor ons op een rijtje heeft gezet wat je wel zou moeten najagen.

Daar gaan we het over hebben.

Pak je bijbel erbij als je die hebt, dan gaan we samen Gods Woord bestuderen.

Ik ben Bayless Conley. Het leven zit vol met onzekerheden.

Of je nu problemen met financin, relaties of gezondheid hebt...

of een doel in je leven zoekt, n ding is zeker:

God ziet je. Hij houdt van je. En wat je problemen ook zijn...

Hij heeft de antwoorden.

Ik heb een hele scherpe herinnering aan de tijd dat ik op het Bible College zat.

In n les moesten de studenten zelf een preek van een kwartier verzorgen.

Dat was zo verschrikkelijk saai. Sommige studenten waren er zo slecht in.

Hun preken hingen van jatwerk aan elkaar.

Op 'n dag was het weer zover. Ik dacht: "Dat wordt de zoveelste saaie preek...

van iemand die wat teksten bij elkaar heeft gesprokkeld."

Maar toen ik zag wie er die dag aan de beurt was, veranderde m'n wereld op slag.

Het was een superleuk meisje.

Ik dacht bij mezelf: "Hoe kan het dat zij me nooit eerder is opgevallen?"

Ik besloot meteen dat ik haar na de les in de gang aan zou spreken...

om haar te vragen om samen te gaan lunchen. Zo gezegd, zo gedaan.

Ik stelde me voor, maakte een praatje, en vroeg: "Zullen we samen gaan lunchen?"...

waarop zij zei: "Daar moet ik over bidden."

Drie of vier dagen later, of misschien was het wel langer, hoorde ik terug van haar.

Ze zei: "Ik heb erover gebeden en het antwoord is nee."

Maar ik liet het er niet bij zitten, en toen ik haar een tijdje later weer uit eten vroeg...

stemde ze wel toe. Acht maanden na ons eerste afspraakje zijn we getrouwd...

en over een paar maanden hopen Janet en ik onze veertigste trouwdag te vieren.

Neem van mij aan, na het aanvaarden van Christus...

is er niks waar ik zo dankbaar voor ben als voor het feit...

dat ik niet heb opgegeven en haar net zo lang heb nagejaagd tot zij mij beet had.

Ook in de Bijbel staan er dingen die we van God moeten najagen.

Hij zegt dat we ze moeten najagen omdat ze heel erg belangrijk zijn...

maar ook omdat het dingen zijn die binnen het bereik van Gods wil voor ons liggen...

maar die we alleen dan echt zullen ervaren of realiseren als we er zelf achteraan gaan.

In de nieuwe reeks waarvan dit de eerste aflevering is, getiteld 'Grote doelen'...

gaan we het hebben over de dingen waarvan God wil dat we ze najagen...

en die we daadwerkelijk kunnen ervaren zodra we ze verwerven.

Het eerste doel is iets waarvan we allemaal het belang beseffen...

maar dat we toch niet altijd najagen. Ik ga het hebben over het najagen van vrede.

Ik wil 1 Petrus 3:10-11 aan je voorlezen.

Dat is in feite een direct citaat uit Psalm 34 in het Oude Testament.

Dit is 1 Petrus 3:10-11:

"Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien...

moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog...

zich afkeren van het kwaad en het goede doen.

Die moet vrede zoeken en die najagen."

Vrede zoeken en die najagen.

In Psalm 34, waar deze tekst eigenlijk vandaan komt...

gaat het met name om het verkrijgen van vrede bij God en vrede van God.

Maar hier in het Nieuwe Testament gaat het vooral over de vrede tussen mensen.

Alle verzen ervoor en erna...

gaan over de verschillende relaties die we hebben.

Maar het is zeker zo dat waarachtige vrede met je medemens niet mogelijk is...

zolang je niet eerst vrede bij God hebt. Wist je dat in Romeinen 5 staat...

dat Christus voor ons is gestorven toen wij vijanden waren?

Dat wij vrede bij God hebben door onze Heere Jezus Christus?

Vergelijk het met twee landen die oorlog voeren en dan vrede sluiten.

Wij mensen waren vanwege onze zondige aard in staat van oorlog met God...

met Zijn principes en Zijn karakter. Maar Hij maakte vrede met ons, niet omgekeerd...

en wel door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Die vrede is niet te danken aan onze goede werken of persoonlijke verdienste.

Ook niet aan de offers die je brengt of aan je geestelijke ontwikkeling...

waardoor je een staat van nirwana bereikt of een openbaring krijgt.

Nee, die is te danken aan Jezus. In Kolossenzen 1:20 staat geschreven...

dat Jezus vrede maakte door het bloed van Zijn kruis.

De enige manier om vrede bij God te krijgen is door het Evangelie te omarmen...

het goede nieuws dat God ons zelfs in onze zondigheid en slechtheid zo liefhad...

dat Hij Zijn eigen Zoon naar ons zond, Die een van ons werd.

Hij werd geboren uit een maagd die nooit een zonde had bedreven.

Hij kwam niet ter wereld in een kasteel, als lid van de elite en de machtigen...

maar in een eenvoudige stal, en groeide op in een arm timmermansgezin.

Hij liet de mensen zien hoe God was...

verrichte wonderen, sprak zoals nooit eerder iemand sprak.

Zoals Hij het vertelde was God niet afstandelijk en onverschillig...

Hij sprak over Hem als een liefhebbende Vader, en iedereen hing aan Zijn lippen.

Dat maakte sommige leiders jaloers. Ze zetten de publieke opinie tegen Hem op.

Hij werd door wrede handen opgepakt, kreeg een schijnproces te verduren...

werd genadeloos geslagen en vervolgens gekruisigd.

En daar aan het kruis liet God Jezus boete dragen voor onze zonden.

Hij stierf in onze plaats onder de last van onze zonden, nam al onze schuld op Zich.

Op de derde dag, toen in Gods ogen in eeuwige gerechtigheid was voorzien...

stond Jezus dankzij de Heilige Geest op uit de dood.

Als je dat omarmt, aldus de Bijbel, kun je vrede bij God krijgen.

De Heilige Geest vaart in je en verandert je innerlijk.

En zodra we vrede bij God hebben, kunnen we de vrede van God ervaren.

Ik zal je vertellen hoe dat zit. Filippenzen 4:6-7.

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles...

door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God...

en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat...

zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."

Zodra we vrede bij God hebben, kunnen we Gods vrede ervaren.

De vrede van God bewaakt onze harten en onze gedachten.

We bereiken een staat waarbij we ons nergens zorgen over hoeven te maken...

en dat gebeurt wanneer we met God praten.

Laat bij wat het ook is dat je doormaakt...

je verlangens bekend worden bij God, met dankzegging.

Bedank Hem dat Hij antwoord geeft, dat Hij je hoort, en Gods vrede zal je toevallen.

God schenkt je vrede als jij bereid bent om Hem over je problemen te vertellen.

Ik weet nog goed dat ik vele jaren geleden iets ontzettend stoms had gedaan.

Ik was in zee gegaan met iemand die voor veel geld 'n grote klus voor ons zou doen...

in goed vertrouwen, want iemand die ik hoogachtte had hem aanbevolen.

Maar hij hield zich niet aan de gemaakte afspraken.

Doordat hij z'n mondelinge beloftes niet nakwam, kwam ik financieel in zwaar weer.

Ik was wanhopig. Ik zag geen uitweg meer. Hoe zou ik hier ooit bovenop komen?

M'n gezin zou eronder te lijden hebben. Geloof me, het was echt doffe ellende.

Ik wist totaal niet wat ik moest doen. Ik was overmand door moedeloosheid.

Ik praatte zelfs niet meer met m'n vrouw. Ik was gespannen en depressief.

Op een dag zat ik op de stoeprand voor m'n huis voor me uit te jammeren:

"God, wat moet ik doen?" En toen zei de Heilige Geest:

"Waarom doe je niet gewoon wat je zelf in je preken zegt?"

Dat is niet wat ik wilde horen, maar ik wist wel dat het klopte.

Dus stortte ik daar ter plaatse m'n hart uit bij God, liet m'n verlangens bekend worden...

en ik begon Hem dank te zeggen. Toen gebeurde er iets ongelooflijks.

Een bovennatuurlijk gevoel van vrede daalde neer op mijn hart en mijn geest.

Het probleem was er nog, maar bij mij van binnen was er iets veranderd.

Ik maakte me geen zorgen meer, zonder dat er een verklaring voor was.

Ik herinner me nog hoe opgelucht ik was.

Ik stond op, hief m'n handen omhoog en begon God te prijzen.

Ik liep daar heen en weer luidkeels God te danken en te prijzen, midden op straat.

Ik weet dat de buren me hebben gezien. Ze dachten dat ik gek was geworden.

En buurman heeft me er later zelfs nog op aangesproken, maar wat gaf het?

Ik had het aan God gegeven en de vrede van God ontvangen.

Sterker nog, niet lang daarna verrichte God een wonder.

Langs 'n weg waarvan ik nooit had kunnen dromen dat het ook maar een optie was...

beantwoordde God mijn verlangen, en redde ons zo uit onze benarde situatie.

Dankzij het feit dat ik vrede bij God had, kon ik de vrede van God ervaren.

Het is geen toeval dat je net nu zit te kijken.

God heeft je lief en Hij wil dat je vrede bij Hem vindt.

Hij wil graag dat je Zijn vrede in je hart en je geest ervaart.

Je hebt het momenteel wellicht heel erg moeilijk. Misschien zie je geen uitweg meer.

Mogelijk kamp je met een inktzwarte depressie.

Maar luister: het is geen toeval dat we hier nu samen zijn. God wil je helpen.

Zoals ik eerder zei, die verzen in 1 Petrus 3...

waarin God ons opdraagt vrede te zoeken en na te jagen...

gaan met name over vrede tussen mensen onderling.

Lees de verzen eromheen maar: Die gaan over vrede binnen het huwelijk...

en over de relatie met medegelovigen, en in de verzen die er meteen na komen...

gaat het over de relatie met mensen die je kwaad willen doen, je willen vervolgen...

en je het leven zuur willen maken. In Hebreen 12:14 staat geschreven:

"Jaag de vrede na met allen."

Slaat dat op m'n buurman? Jazeker wel. "Jaag de vrede na met allen."

Slaat dat op je vader en je moeder? Ja.

Je baas? Je collega's? Je broeders en zusters in de kerk? Ja, ja, ja.

Dat onaangename, niet-geredde type aan wie je je constant zit te ergeren?

Ja, ja, en nog eens ja. "Jaag de vrede na met allen."

Dat leren we uit Romeinen 14:19: "Laten wij dus najagen...

wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert."

Laten we de dingen najagen die de vrede bevorderen...

en de dingen die onze onderlinge opbouw bevorderen.

Meestal is het zo dat dingen die opbouwend zijn vrede brengen...

en dingen die voor afbraak zorgen ten koste gaan van de vrede.

Welke dingen kun je zoal najagen om vrede te vinden met je medemens?

Op de allereerste plaats komt het gebed. Bidden zet verandering in gang.

In Psalm 34, de bron van de verzen die Petrus citeerde...

over het zoeken en najagen van vrede, wordt die tekst gevolgd door het volgende:

"De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen...

Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep." Dat verwijst rechtstreeks naar het gebed.

Door te bidden kan de Geest van God de harten van mensen benvloeden.

Het zorgt ervoor dat Gods Geest invloed op situaties kan uitoefenen.

Soms kan bidden zelfs genoeg zijn om voor een doorbraak te zorgen.

Maar meestal is het slechts een begin, maar dan wel het best mogelijke begin.

Bidden voor iemand met wie je geen gezonde relatie hebt...

kan heel veel uitmaken.

God zal dan beginnen om jouw hart en jouw instelling te veranderen.

Je denkt misschien: "Ik bid toch juist om God de tegenpartij te laten veranderen?

Die is het probleem, niet ik." Nee, daar heb jij geen invloed op.

Of de ander zich overgeeft aan de invloed van Gods Geest valt niet te zeggen.

Je kunt zelf niet meer doen dan je overgeven aan wat God bij jezelf doet.

Het kan zijn dat God ook iets bij de ander doet, maar dat gaat buiten mij om.

Ik kan alleen maar meewerken met wat God bij mezelf van binnen probeert te doen.

Jezus heeft daar ook iets over gezegd. In Matthes 5:44 zei Hij het volgende:

"Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken...

doe goed aan hen die u haten...

en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen."

Jaren geleden alweer had ik iemand een vooraanstaande rol in de kerk gegeven.

Ik was toen beginnend pastor.

Ik deed dat eigenlijk vooral omdat ik goed op de buitenwereld wilde overkomen.

Ik wilde niet dat men dacht dat ik alles maar op eigen houtje deed.

Ik hoopte zo te laten zien dat ik wel iemand had die me zo nodig kon terugfluiten.

Achteraf gezien was de motivatie waarmee ik het deed gedeeltelijk verkeerd.

Ik wilde het goede doen, maar ik had er de verkeerde persoon voor uitgekozen.

Die man heeft me zoveel ellende bezorgd.

Hij wist sommige leden van de kerk tegen me te keren, via een fluistercampagne.

Mensen kwamen huilend bij me: "Door zijn praatjes kon ik u niet meer recht aankijken...

maar ik weiger hem nog langer te geloven." En dat was lang niet de enige.

Ik hoorde van veel mensen dat hij me achter m'n rug om zat zwart te maken.

Ik heb toen tegen hem gezegd: "Wij moeten hoognodig samen gaan lunchen."

Ik heb hem toen verteld wie er allemaal bij me waren komen klagen over hem...

maar hij ontkende alles, en hij ging daarna ook gewoon door met z'n praktijken.

Op een dag was ik aan het bidden in m'n werkkamer.

En terwijl ik over deze kwestie aan 't bidden was, opende God me opeens de ogen.

Hij liet me de man zien. Ik zag hem vanuit Gods oogpunt.

God liet me zien dat hij oprecht geloofde dat hij bezig was de kerk te beschermen.

Het was verkeerd, het was verknipt...

maar hij was er oprecht van overtuigd dat hij het juiste deed...

en hij had het ook niet op mij persoonlijk voorzien.

Het was zelfs niet in me opgekomen dat hij geen kwade wil in mijn richting koesterde.

Door dat inzicht ging ik de situatie anders zien en trad ik hem heel anders tegemoet.

Het was God Die me de wijsheid gaf om de boel ten goede te keren...

en om de juiste mensen aan te stellen...

maar waar het nu om gaat is dat ik vanwege die ongezonde relatie ben gaan bidden.

Ik wilde dat God hem zou veranderen, en dat zou uiteindelijk ook gebeuren...

maar God veranderde allereerst mij.

En daarna was ik in staat om de relatie ten goede te keren.

Het tweede dat je kunt najagen om vrede te vinden met je medemens is communicatie.

Er zijn vredesbesprekingen nodig. Ja, je moet met God praten over je medemens...

maar daarna moet je met die persoon zelf aan tafel gaan zitten...

om te praten over God en over wat je op het hart hebt.

Ook al heb je misschien wel een totaal andere kijk op de zaak dan die persoon...

toch moet een gesprek in principe mogelijk zijn. In Spreuken 18:19 staat:

"Een broeder wie onrecht is aangedaan, is erger dan een sterke stad...

en ruzies zijn als een grendel van een vesting."

Met andere woorden: zoiets vereist tijd, bedachtzaamheid en goede planning.

Je moet niet al je gevoelens er meteen uit gooien.

Denk en bid er eerst goed over voordat je het gesprek aangaat.

Je begint met bidden, en pas daarna ga je praten.

Denk eraan: het doel van communiceren is niet om je gelijk te halen.

Als wij ruzie hebben, en ik heb gebeden omdat ik vrede met je wil sluiten...

dan mag mijn doel bij ons gesprek niet zijn dat ik jou van mijn gelijk ga overtuigen.

Nee, het doel is vrede. Dat mag je nooit en te nimmer uit het oog verliezen.

Ik geef je ook wat belangrijke woorden mee die je bij zo'n gesprek kunt gebruiken.

Als je aandachtig naar het verhaal van de ander hebt geluisterd, zeg dan:

"Weet je, ik hoor wat je zegt en het spijt me."

En dan niet in de zin van: "Het spijt me dat je zo'n idioot bent"...

of: "Het spijt me dat ik gezegd heb wat ik zei, maar jij lokt het ook uit met je gedrag."

Dat is geen echte spijtbetuiging. Dan zeg je: "Het spijt me, punt. Vergeef me."

Sommige mensen hebben nooit geleerd om goed hun excuses aan te bieden.

Die geven je dan een excuusroos...

maar zorgen er tegelijkertijd voor dat je je prikt aan de doornen.

Wees bereid om te praten en wees bereid tot nederigheid, maar laat het daar niet bij.

Het moet omgezet worden in daden, want vaak zijn woorden alleen niet genoeg.

Je kunt de ander een geschenk geven. Daarmee geef je een krachtige boodschap.

En dan niet om hem of haar om te kopen of zo.

Het hoeft geen duur geschenk te zijn.

Iets van jezelf, waar je veel waarde aan hecht, iets wat de ander mooi zal vinden.

Daarmee zeg je in feite: "Ik waardeer je. Ik heb hierover nagedacht, en ook over jou.

Onze relatie is me zoveel waard dat ik erin wil investeren."

Dat is een krachtige boodschap. Een vriend van me had ooit 'n personeelslid aan de lijn.

Die vriend was zelf hoofdpastor en hij belde met een van z'n assistenten.

M'n vriend baalde ervan dat z'n assistent iets niet gedaan had.

Hij zat in z'n auto, en toen hij uitgebeld was, draaide hij zich om naar z'n vrouw.

Hij dacht dat hij had opgehangen, en zat nog in z'n woede: "Wat een idioot.

Hoe kan hij dat nou vergeten zijn? Ik kan totaal niet op hem rekenen. Ik ben zo boos.

Hij is echt een ramp." En zo tierde hij nog even door.

Toen kwam hij tot bedaren en dacht bij zichzelf: "Dat had ik nooit moeten zeggen."

Maar eenmaal in de kerk, vond hij de ontslagbrief van z'n assistent op z'n bureau.

Immers, de lijn was nog open en hij had alles kunnen horen.

M'n vriend zei tegen hem: "Het spijt me vreselijk. Het floepte er in m'n woede uit."

Toen is hij een cadeautje gaan kopen. Hij zei: "Neem alsjeblieft geen ontslag.

Ik waardeer je enorm. Ik zat fout."

Dankzij die communicatie en dat geschenk kon de relatie hersteld worden.

Gedraag je je hartelijk en inclusief? Of behandel je de ander als een paria...

en zie je hem of haar niet meer staan? Vrede vinden met de ander is waardevol.

In de Bijbel staat: "Als de Heere behagen schept in iemands wegen...

zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten."

Dat is zoiets waardevols. Maar vrede is niet altijd haalbaar. Romeinen 12:18:

"Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen."

Koning David zei: "Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog."

Soms wil de ander je niet tegemoetkomen en is hij of zij niet bereid tot vrede.

Dat heb ik niet in de hand. Maar ik zal altijd uitstralen dat ik vrede met je wil sluiten.

Ik blijf vurige kolen op je hoofd hopen en zal nooit kwaad over je spreken.

Ook al weiger jij m'n uitgestoken hand, mijn hart zal zuiver zijn ten overstaan van God.

Dankzij het feit dat je vrede bij God hebt, kun je de vrede van God ervaren...

en kun je vrede vinden met je medemens. Dat is het najagen waard.

Vriend, God zegt: "Zoek de vrede en jaag die na"...

want als je er niet zelf achteraan gaat, zul je 'm nooit krijgen.

Het zou goed zijn als je nu thuis of waar je ook bent neerknielt...

en je hart uitstort bij God en Hem vraagt om je te helpen.

En als je dat dan doet, vergeet dan niet om Hem ook dank te zeggen...

want Hij luistert naar je. Zijn oren zijn gericht op jouw hulpgeroep.

Voor de goede orde, in de verzen in Filippenzen 4:6-7 die we eerder lazen...

belooft Hij niet dat Hij je verzoek zal verhoren, al schemert het er wel in door.

Maar elders in de Bijbel wordt die belofte wel gedaan.

De belofte is wel dat als jij je hart openstelt en met Hem praat...

en je verlangen met dankzegging bekend laat worden, Hij je vrede zal schenken...

een vrede die alle begrip te boven gaat, die je niet kunt verklaren.

Er is geen aanwijsbare reden waarom ik me opeens geen zorgen meer maak...

geen verklaring voor het feit dat m'n geest niet meer bezwaard is.

Dat is de vrede van God, en het is wonderbaarlijk die te ervaren.

En God wil jou die ook geven.

Vader, ik bid dat mijn vriend die nu kijkt zich voor U vernedert...

en z'n hart voor U opent en met U praat.

Ik bid dat Uw vrede z'n hart en z'n geest overspoelt...

dat U hem zodanig bezoekt dat hij Uw aanwezigheid voelt en Uw liefde ervaart.

Vriend, ik zeg je n ding: God heeft je meer lief dan jij kunt bevatten...

meer dan jij kunt beseffen of kunt meten. De God van het universum heeft jou lief.

Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik ben heel blij met deze serie.

In de volgende boodschap heb ik het weer over iets dat we van God moeten najagen...

en daarbij zal ik heel wat schatten gaan ontsluiten. Dat wil je echt niet missen.

Ik wil nu graag even m'n enorme dank uitspreken...

voor iedereen die voor ons bidt en ons financieel steunt.

We verspreiden deze boodschappen wereldwijd in allerlei verschillende talen.

We bereiken zo inmiddels al mensen in meer dan honderd landen...

en mensen vinden zo Christus. Hun leven verandert door de impact van Gods Woord.

Nogmaals bedankt. En denk eraan: God heeft je lief, vergeet dat nooit.

Misschien hoor je 't niet vanuit je omgeving, maar neem van mij aan: God heeft je lief.

The Description of Zoek vrede en streef het na – Bayless Conley