Follow US:

Practice English Speaking&Listening with: Đi chơi tháp Monas tại thủ đô Jakarta đất nước Indonesia xinh đẹp

(0)
Difficulty: 0

bo tàng 2000 năm lch sca đất nước indonesia trong lòng tháp monas

khát nước quá, đi mua chai nước giá sêm sêm như vit nam thôi nhé : D

chun bị đi ăn trưa, cơm trưa phong cách indonesia

The Description of Đi chơi tháp Monas tại thủ đô Jakarta đất nước Indonesia xinh đẹp